Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες: Η υπόθεση του Ioane Teitiota κατά Νέας Ζηλανδίας


Δημοσιευμένα: Jun 3, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες Περιβαλλοντική ηθική Κλιματική αλλαγή Μετανάστευση
Ιωάννης Λαδάς
Περίληψη

Ο Ioane Teitiota, με καταγωγή από τη Δημοκρατία του Κιριμπάτι, ζήτησε άσυλο στη Νέα Ζηλανδία, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ταράουα, εξαιτίας της σημειούμενης περιβαλλοντικής διατάραξης, η οποία έθετε σε κίνδυνο τη ζωή τους. Το γεγονός αυτό και οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες για την αναγνώρισή του ως περιβαλλοντικού πρόσφυγα είχαν ως αποτέλεσμα να δοκιμαστούν τα όρια του διεθνούς δικαίου και να αποκαλυφθούν τα κενά, αναφορικά με την προστασία των ανθρώπων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αν και η υπόθεση δεν έληξε θετικά για τον Teitiota, χαρακτηρίστηκε ορόσημο, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και συνεισφέρει στη νομολογία για τα δικαιώματα των περιβαλλοντικών προσφύγων. Υπό το πνεύμα αυτό, στο ανά χείρας άρθρο αφενός εξετάζεται η περίπτωση του Ioane Teitiota και αφετέρου επιχειρείται η ηθική της αξιολόγηση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Amnesty International. “UN landmark climate refugee ruling sets global precedent.” Τελευταία επίσκεψη Δεκεμβρίου 26, 2013. www.amnesty.org.uk/press-releases/un-landmark-climate-refugee-ruling-sets-global-precedent.
Behrman, Simon, and Avidan Kent, ed. Climate refugees: beyond the legal impasse? London: Routledge, 2018.
Behrman, Simon, and Avidan Kent. “The Teitiota Case and the limitations of the human rights framework.” QIL 1 (2014): 25-39.
Βρατσάνου, Κωνσταντίνα–Χριστίνα, Χαρά Γιαννακοπούλου, Κωνσταντίνα Σκαναβή και Βαλεντίνα Πλάκα. “Περιβαλλοντική μετανάστευση: Προκλήσεις και προοπτικές.” Στο Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, επ. Ευάγγελος Μανωλάς, 83. Αθήνα: Gutenberg, 2017.
Center for Civil and Political Rights (CCPR). “Ioane Teitiota v. New Zealand. Claim of a violation of the right to life due to removal to Kiribati impacted by climate change, no violation as threshold of real, personal risk not met.” Τελευταία επίσκεψη Φεβρουαρίου 24, 2023. https://ccprcentre.org/decision/17018.
Climate Change Litigation Databases. “Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment.” Τελευταία επίσκεψη Ιανουαρίου 10, 2023. http://climatecasechart.com/non-us-case/ioane-teitiota-v-the-chief-executive-of-the-ministry-of-business-innovation-and-employment/.
El–Hinnawi, Essam. Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme, 1985. https://digitallibrary.un.org/record/121267.
Godin, Mélissa. “Climate Refugees cannot be Forced Home, U.N. panel says in Landmark Ruling.” Time, January 20, 2020. Τελευταία επίσκεψη Δεκεμβρίου 20, 2022. https://time.com/5768347/climate-refugees-un-ioane-teitiota/.
Πελεγρίνης, Θεοδόσιος Ν. Ιατρική Ηθική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009.
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). “Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων.” https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/04-symvasiprotokollo.pdf.
United Nations Digital Library. “Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2751/2016: Human Rights Committee.” Τελευταία επίσκεψη Μαρτίου 15, 2023. https://digitallibrary.un.org/record/3981779.
United Nations (OHCHR). “Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims.” Τελευταία επίσκεψη Ιανουαρίου 9, 2023. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/01/historic-un-human-rights-case-opens-door-climate-change-asylum-claims.
Varvastian, Samvel. “The Advent of International Human Rights Law in Climate Change Litigation.” Wisconsin International Law Journal 38, no.2 (June 2021): 369-425.
Weiss, Kenneth, and Birgit Krippner. “Exile by Another Name.” Foreign Policy 50 (2015): 48-56.