Νίκος Δήμου, Η αντίσταση στον Δαρβίνο και άλλα 13 ετερόδοξα κείμενα, Πατάκης, Αθήνα 2024.


Δημοσιευμένα: Jun 4, 2024
Ενημερώθηκε: 2024-06-04
Λέξεις-κλειδιά:
Νίκος Δήμου Βιβλιοκρισία
Παναγιώτα Βάσση
Περίληψη

Το παρόν κείμενο αποτελεί βιβλιοκρισία στο έργο του Νίκου Δήμου Η αντίσταση στον Δαρβίνο και άλλα 13 ετερόδοξα κείμενα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)