| More
Vol 54, No 1 (2019)

Table of Contents

Petrology and Mineralogy

Areti Pentedeka, Petros Koutsovitis, Andreas Magganas, Annie Rassios
PDF
1-19
Christos Karkalis, Andreas Magganas, Petros Koutsovitis
PDF
95-112

Physical Geography- Geomorphology

Dina Ghikas, Anne Ewing Rassios
PDF
20-33

Mineralogy-Petrology-Geochemistry-Economic Geology

Nikolaos Koukouzas, Pavlos Krassakis, Petros Koutsovitis, Christos Karkalis
PDF
34-59

Tectonics

Anne Ewing Rassios, Constantina Ghikas, Yildirim Dilek, Dimitrios Kostopoulos
PDF
60-94