| More
Vol 55 (2019)
Selected papers from the 15th International Congress of the Geological Society of Greece

Table of Contents

Environmental Geology

Georgios Papastergios, Paraskevi Tzoumaka, Apostolos Kelessis
PDF
1-18
Emilia Sofianska, Constadinos Athanassoulis, Dimitrios Tarenidis, Nikolaos Xirokostas, Maria Gkagka
PDF
170-184
Panayota Makri, Dimitrios Hermides, Maria Psychogiou, Aikaterini Ermidou
PDF
223-240

Natural Hazards

Michael E. Contadakis, Demeter Arabelos, Emmanuel Scordilis
PDF
19-33
Constantinos Perisoratis
260-273

Ore Geology, Mining Technology and Economic Geology

Ananias Tsirambides, Anestis Filippidis
PDF
34-64

Geoarchaeology

Argyrios Periferakis
PDF
65-108

Geophysics and Seismology

Nikolaos Vavlas, Anastasia Kiratzi, Basil Margaris, George Karakaisis
109-136

Petrology and Mineralogy

Ananias Tsirambides
PDF
137-157
Fazilat Yousefi, Lambrini Papadopoulou, Mahmoud Sadeghian, Christina Wanhainen, Glenn Bark
PDF
158-169
Maria Kokkaliari, Karen St. Seymour, Stylianos F. Tombros, Eleni Koutsopoulou
185-201
Foteini Aravani, Lambrini Papadopoulou, Vasileios Melfos, Triantafillos Soldatos, Triantafillia Zorba, Panagiotis Voudouris
PDF
202-222
Christos Kanellopoulos, George Vougioukalakis, Constantinos Mavrogonatos, Ifigeneia Megremi, Ioannis Iliopoulos
PDF
274-289
Maria Kokkaliari, Ioannis Iliopoulos
PDF
290-308

Palaeontology, Stratigraphy and Sedimentology

Nikolaos Dimopoulos, Eleftherios Georgoulas, Savvas Peridis, George Iliopoulos, Nicolina Bourli, Panayiota Antoniou, Avraam Zelilidis
241-259

Volume info

 
PDF