| More
Vol 56, No 1 (2020)

Table of Contents

Petrology and Mineralogy

George Christidis, Katerina Paipoutlidi, Ioannis Marantos, Vasileios Perdikatsis
1-16

Mineralogy-Petrology-Geochemistry-Economic Geology

Eleni Michailidou, Michael Vavelidis, Lambrini Papadopoulou, Nikolaos Kantiranis
PDF
17-38

Environmental Geology

Demetrios Hermides, Dimitrios Zaxariadis, George Stamatis
PDF
39-55

Industrial Minerals and Rocks

Christina Mytiglaki, Nikolaos Kantiranis, Panagiotis Misaelides, Fotini Noli, Anestis Filippidis
PDF
56-69
Anestis Filippidis, Christina Mytiglaki, Nikolaos Kantiranis, Ananias Tsirambides
PDF
84-99

Marine Geology and Oceanography

Ana Dura, Theo J. Mertzimekis, Evangelos Bakalis, Paraskevi Nomikou, Andreas Gondikas, Mark D. Hannington, Sven Petersen
70-83

Remote Sensing and GIS

Laoura Athanasiadou, Emmanouil Psomiadis, Georgios Stamatis
PDF
100-132

Geosciences in Education and Geosites

George Kontokostas, Asimina Antonarakou, Marisa Fountopoulou, Hara Drinia, Stelios Lozios
PDF
133-146

Palaeontology, Stratigraphy and Sedimentology

Pandeli llazar Pashko
PDF
147-166

Structural Geology

Petros Georgios Neofotistos, Markos Damianos Tranos, Renée Heilbronner
167-186

Energy Resources

Rzger Abdula, Kamal Kolo, Maria-Elli Damoulianou, Victoria Raftopoulou, Polla Khanaqa, Stavros Kalaitzidis
187-203

Hydrology and Hydrogeology

Christos Mattas, Nikolaos Veranis, Georgios Soulios, Triantafyllos Kaklis
PDF
204-222