Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Α Tool for Litigation Risk Analysis for Medical Liability Cases


Δημοσιευμένα: Dec 29, 2021
Athanassios Vozikis
Athanasios Panagiotou
Stefanos Karakolias
Περίληψη

Mistakes in the context of medical care can occur anywhere in the healthcare system. On the one hand, the doctrinal uncertainties, which lie at the heart of the current medical liability system, combined with the inherent uncertainty of medical science and the human body’s complexity, create an extremely “foggy” landscape. On the other hand, litigation is not always effective. Thus, it is essential to cope with the uncertainties in a reasoned way. This paper presents a tool for litigation risk analysis in medical liability cases which permits identification of the multiple uncertainties that will affect the potential outcome and the exploration of their interrelationships. The basic uses, purposes and features of the tool will be presented. In addition, its core advantages as well as and its aims, benefits and financial/social/scientific impact will be discussed.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Athanassios Vozikis, Laboratory of Health Economics and Management, Economics Department, University of Piraeus, Greece.
Associate Professor, Laboratory of Health Economics and Management, Economics Department, University of Piraeus, Greece.
Athanasios Panagiotou, University of Piraeus

LL.M., PhD Candidate, University of Piraeus.

Stefanos Karakolias, University of Piraeus
Researcher, University of Piraeus
Αναφορές
Baker, T. (2005). The Medical Malpractice Myth. Chicago: University of Chicago Press.
Bovbjerg, R.R. & Berenson, R.A. (2005). Surmounting Myths and Mindsets in Medical Malpractice. Washington, D.C.: Urban Institute.
Common Good Foundation (New York, NY) & Barringer, P. (2006).
Windows of opportunity: State-based ideas for improving medical injury compensation and enhancing patient safety. Common Good. Available at: https://vabirthinjury.com/wp-content/uploads/2015/12/Commongood-brochure-listing-Vabirth.pdf (Accessed: 10/11/2021).
European Commission (2014). Special Eurobarometer 411, Patient Safety and Quality of Care. Available at: https://data.europa.eu/data/datasets/s1100_80_2_411?locale=en (Accessed: 10/12/2021).
European Commission (2006). Special Eurobarometer 241, Medical Errors. Available at: https://data.europa.eu/data/datasets/s403_64_3_241?locale=en (Accessed: 10/12/2021).
Gitchell, R. L. & Plattner, A. (1997). Mediation: A Viable Alternative to Litigation for Medical Malpractice Cases. DePaul J. Health Care L., 2, 421.
Glidden, C. B., Robertson, L. M. & Victor, M. B. (2016). Evaluating Legal Risks and Costs with Decision Tree Analysis. Chapter 12 of Successful Partnering Between Inside and Outside Counsel (Robert L. Haig ed.) Available at: https://www.litigationrisk.com/ACC%20Chapter%2012%20(2016%20version).pdf (Accessed: 10/12/2021).
Grad, F.P. (1986). “Medical Malpractice and the Crisis of Insurance Availability: The Waning Options”, Case W. Res., 36, 1058-1221.
Hoffer, D. P. (1996). Decision Analysis as a Mediator's Tool. Harv. Negot. L. Rev., 1, 113.
Hope-European Hospital and Healthcare Federation (2012). Mediation in Healthcare. Brussels. Belgium: HOPE Publications.
Lewis & Roca LLP Lawyers (n.d.). Legal Risk Evaluation Services Using Decision Tree Analysis, Law from a Business Perspective.
Panagiotou, A. (2016). Clinical Guidelines as the fundamental criterion for the establishment of “Fault” in Medical Liability: Advantages, issues and proposals. Rostrum of Asclepius/Vima tou Asklipiou, 15(1), 27-59.
Riga, M., Vozikis, A., & Pollalis, Y. (2014). Medical Errors in Greece: An Economic Analysis of Compensations Awarded by Civil Courts (2000-2009). Open Journal of Applied Sciences, 4 (4), 168-175.
Victor M. (1985). The Proper Use of Decision Analysis to Assist Litigation Strategy, 40 BUS. LAWYER 617
Victor, M. B. (1990). Litigation Risk Analysis™ and ADR. Donovan
Leisure Newton & Irvine ADR Practice Book, ed. John H. Wilkinson. Wiley Law Publications.
Victor M. (2001). Interpreting a Decision Tree Analysis of a Lawsuit. Available at: http://www.litigationrisk.com/Reading%20a%20Tree.pdf (Accessed: 12/12/2021).
Victor, M. B. (2014). Decision tree analysis: A means of reducing litigation uncertainty and facilitating good settlements. Ga. St. UL Rev., 31, 715.
Vliamos, S. & Hatzis, A. (2009). The Assessment of Compensatory Damages for Medical Error by the Greek Courts: An Economic Analysis, in: Baltas, N., & Brox, J.A. (eds.), The Global Economics of a Changing Environment. Waterloo, North Waterloo: Academic Press.
Vozikis, A. & Riga, M. (2008). Medical Errors in Greece: The Economic Perspective through the Awards of Administrative Courts. Journal of Society, Economy and Health, 2, 22-44.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)