Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

AI transforming Healthcare Management during Covid-19 pandemic


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
AI health policies health data health demographics COVID-19 pandemic management health sciences Artificial Intelligence artificial neural networks Healthcare safety health information management patient healthcare coronavirus crisis NHS
Iris-Panagiota Efthymiou
https://orcid.org/0000-0001-9656-8378
Symeon Sidiropoulos
https://orcid.org/0000-0002-1548-2749
Dimitrios Kritas
https://orcid.org/0000-0001-8678-6996
Paraskevi Rapti
Athanassios Vozikis
https://orcid.org/0000-0002-8342-3839
Kyriakos Souliotis
https://orcid.org/0000-0003-1624-9444
Περίληψη
The dawn of artificial intelligence (AI) as a platform for improved health care provides unparalleled opportunity to enhance patient and clinical team performance, minimize costs, and reduce the health effects of the community. It provides a broad description of the legal and legislative context of the AI tools intended for the implementation of health care; highlights the need for equality, accessibility, the need for a human rights goal for the work; and identifies important factors for further advancement. AI framework describes the obstacles, drawbacks, and best practices for AI development, adoption, and management. It brings in a paradigm shift to healthcare, driven by rising clinical data access and rapid advancement in analytical techniques. Artificial Intelligence (AI) is going to revolutionize the practice of medicine and change the delivery of healthcare. This paper discusses the role of artificial intelligence in the advancement of health care and associated fields. It also discusses, the value of artificial intelligence in various healthcare sectors' transformation.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Iris-Panagiota Efthymiou, University of Piraeus
Iris-Panagiota Efthymiou is President of the Interdisciplinary Committee of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc), Scientific Associate at the Laboratory of Health Economics and Management of the University of Piraeus and Board Member of Womanitee, UK.
Symeon Sidiropoulos, University of Piraeus

Symeon Sidiropoulos is Political Scientist, President of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc), Scientific Associate at Laboratory of Health Economics and Management (LabHEM) of the University of Piraeus and Associate Researcher of the Center for Human Rights (KEADIK) of the University of Crete, Greece.

Dimitrios Kritas, University of Crete & University of the Aegean

Dimitrios Kritas is Political Scientist (BA, MA, PhDc), Vice President of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc), Field Manager of the Public Policy and Administration Research Laboratory (LABDIPOL) of the University of Crete, Scientific Associate of the Laboratory of Health Economics and Management (LabHEM) of the University of Piraeus and Researcher of the Center for Political Research and Documentation (KEPET) of the University of Crete, Greece.

Paraskevi Rapti, University of Piraeus

Paraskevi Rapti is Doctor Endocrinologist, Vice President of the Interdisciplinary Council of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc), Greece.

Athanassios Vozikis, University of Piraeus

Athanassios Vozikis is Associate Professor at the University of Piraeus and Director of the Laboratory of Health Economics and Management (LabHEM) of the University of Piraeus, Greece.

Kyriakos Souliotis, University of the Peloponnese

Kyriakos Souliotis is Professor at the University of Peloponnese and President of the Scientific Council of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc), Greece.

Αναφορές
Ai T., Zhenlu Y., Hou H., Zhan Ch., Chen Ch., Lv W., Tao Q., Sun Z., Xia L (2020). Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology, 296(2): E32–E40.
Collins F. S. –Varmus H. (2015). A New Initiative on Precision Medicine. The New England Journal of Medicine, 372 (9): 793–795.
Dimick C. (2012). “Health Information Management 2025.” Journal of AHIMA, 83(8): 24–31.
Efthymiou I. P., Vozikis A., Sidiropoulos S. (2019). Application of Sociocybernetic model in the field of Health Management. International Journal of Scientific and Engineering Research, 10(5): 451-560.
Efthymiou I. P., Efthymiou - Egleton Th. W., Sidiropoulos S. (2020). Artificial Intelligence (AI) in Politics: Should Political AI be Controlled?. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5(2): 49-51.
Eftymiou I. P. (2016). Trends in Health Care: A Global Challenge. Xlibris: New York
Eggerth, A, Hayn, D, Schreier, G. (2020), Medication management needs information and communications technology‐based approaches, including telehealth and artificial intelligence. Br J Clin Pharmacol, 86: 2000– 2007.
Fouskas T., Sidiropoulos S., Vozikis A. (2019). Leaving no one out? Public health aspects of migration: Health risks, responses and accessibility by asylum seekers, refugees and migrants in Greece. International Journal of Health Research and Innovation, 7(1): 13-28.
Ganapathy K., Abdul Sh. S., Nursetyo A. A. (2018). Artificial Intelligence in Neurosciences: A Clinician’s Perspective. Neurology India, 66(4): 934–939.
Golub T. R., Slonim D. K., Tamayo P., et. al. (1999). Molecular Classification of Cancer: Class Discovery and Class Prediction by Gene Expression Monitoring. Science, 286 (5439): 531-537
Kharpal A. (2018). China ‘has the Edge’ in the War for 5G and the US and Europe Could Fall Behind. CNBC March 7, 2018. Available at: https://www.cnbc.com/2018/03/07/china-has-the-edge-in-the-war-for-5g-us-and-eu-could-fall-behind.html (Accessed: May 5, 2020).
Kotoyannos, D., Tzagkarakis, S. I., Kamekis, A., Dimari, G., Mavrozacharakis, E. (2019). Identification and categorization of Refugees' Integration Prospects in the Greek Socio-Economic System: Case Study in Mytilene and Crete Islands. European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, 8 (3): 1-14
Li, L., Qin, L., Xu, Z., Yin, Y., Wang, X., Kong, B., Bai, J.,. Lu, Y, Fang, Z., Song, Q., et. al. (2020). Artificial Intelligence Distinguishes COVID-19 from Community-Acquired Pneumonia on Chest CT. Radiology, 296:E65–E71.
Miriovsky, B., Lawrence, N. S., Amy, P. A. (2012). Importance of Health Information Technology, Electronic Health Records, and Continuously Aggregating Data to Comparative Effectiveness Research and Learning Health Care.” Journal of Clinical Oncology, 30(34): 4243–4248.
Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. New Jersey: Pearson Education.
Sbarouni, V., Petelos, E., Kamekis, A., Tzagkarakis, S. I., Symvoulakis, E. K., Lionis, C. (2020). Discussing issues of health promotion and research in the context of primary care during the ongoing austerity period: an exploratory analysis from two regions in Greece. Medicine and Pharmacy Reports, 93(1): 69–74.
Simonite, T. (2017), Google’s AI Eye Doctor Gets Ready to Go to Work in India. WIRED 06/08/17. Available at: https://www.wired.com/2017/06/googles-ai-eye-doctor-gets-ready-go-work-india/ (Accessed: June 5, 2020).
Smeulders, A. & Ginneken A. (1989). An Analysis of Pathology Knowledge and Decision Making for the Development of Artificial Intelligence-Based Consulting Systems. Analytical and Quantitative Cytology and Histology, 11(3): 154–165.
Stanfill, M. H., Marc, D. T. (2019). Health Information Management: Implications of Artificial Intelligence on Healthcare Data and Information Management. Yearbook of Medical Informatics, 28(1):56–64.
Tang, A., Roger, T., Cadrin-Chênevert, A., et al. (2018). Canadian Association of Radiologists White Paper on Artificial Intelligence in Radiology. Canadian Association of Radiologists Journal, 69(2): 120–35.
Vaishya, R., Javaid, M., Haleem - Khan I. H., and Haleem, A. (2020). Artificial Intelligence (AI) Applications for COVID-19 Pandemic. Diabetes & Metabolic Syndrome, 14(4): 337–339.
Vozikis, A., Fouskas, T., Sidiropoulos, S. (2020). No One Left Behind?: Migrant and Refugee Health in the COVID-19 Crisis in Greece. In Manolitzas, P., Zopounidis, C., Talias M., Grigoroudis, E. & Matsatsinis, N. (eds) (2020). Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, IGI Global: Hershey USA (forthcoming).
Wang, F. & Preininger, A. (2019). “AI in Health: State of the Art, Challenges, and Future Directions.” Yearbook of Medical Informatics, 28(1): 16–26.
Yu, K.-H., Beam, A. L., Kohane, I. S. (2018). Artificial Intelligence in Healthcare. Nature Biomedical Engineering, 2 (10): 719–731.
Zheng, Y., He, M. & Congdon, N. (2012). The worldwide epidemic of diabetic retinopathy. Indian J Ophthalmol, 60:428-431
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)