Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Covid-19 has brought back the necessity of the welfare state: The Greek case


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
health economic crisis coronavirus pandemic ICU beds Intensive Care Units World Health Organization human rights Greece welfare state policy making publc policy National Health System NHS social cohesion public health system social policy
Stylianos-Ioannis Tzagkarakis
https://orcid.org/0000-0002-9393-8991
Ilias Pappas
Dimitrios Kritas
https://orcid.org/0000-0001-8678-6996
Περίληψη
In Europe, despite systemic, functional and structural differences, the welfare state has been a key component of the state after World War II. In recent decades, the former has been accused for inflating government spending and turning people into passive recipients of benefits and services. For this reason, and for several more, such as globalization, the transforming nature of employment and the changing family patterns, the welfare state has undergone the necessary reforms in order to combine the effectiveness and efficiency of its services and benefits. The outbreak of 2009 economic crisis has created tremendous problems to the welfare state, especially in the hardest hit countries, such as Greece. Although these structural problems and inefficiencies existed, the Greek state in general and the National Health System (NHS) in particular have handled the coronavirus successfully, making the country an example for the others but also stressing the necessity to consolidate the welfare state and specifically the NHS. This paper aims to analyze the way the Greek state handled the coronavirus crisis while underlie the importance of the welfare state especially in times of crisis and the challenges that coronavirus has created.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Stylianos-Ioannis Tzagkarakis, University of Crete
Dr. Stylianos Ioannis Tzagkarakis is Teaching Fellow on Comparative Public Policy and Postdoctoral Researcher (with scholarship from the State Scholarships Foundation-IKY) at the Department of Political Science of the University of Crete, Greece. He is Field Manager of the Centre for Human Rights (KEADIK) of the University of Crete, Deputy Director of the Scientific Council of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc) and Member of the Steering Committee of the ECPR Political Culture Research Network.
Ilias Pappas, University of Crete

Ilias Pappas is a PhD Candidate at the Department of Political Science of the University of Crete, Greece. He is also a researcher of Centre for European Policy and Regional Development (CEPRED) of the same Department. He holds MSc on European and International Studies from the Department of Political Science of the National and Kapodistrian University of Athens and BA on Political Science from the Department of Political Science of the University of Crete.

Dimitrios Kritas, University of Crete & University of the Aegean

Dimitrios Kritas is a PhD Candidate, Field Manager of the Public Policy and Administration Research Laboratory, University of Crete – Vice President of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc).

Αναφορές
Economou, C. (2015). Barriers and facilitating factors in access to health services in Greece. World Health Organization. Available at: http://www.euro.who.int/en/countries/greece/publications/barriers-andfacilitating-factors-in-access-to-health-services-in-greece-2015 (Accessed: May 30, 2020).
Efthymiou, I. P., Vozikis, A. And Sidiropoulos, S. (2019). Innovation in healthcare with a focus on cancer care. International Journal of Health and Innovation, 7 (2): 9-14.
Eurostat (2018). Healthcare personnel statistics – physicians. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-_physicians (Accessed: May 29, 2020).
Georgiou, H. (2020). COVID-19 outbreak in Greece has passed its rising inflection point and stepping into its peak. Technical report. medRxiv preprint, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20066712.
International Monetary Fund (IMF) (2020). World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. International Monetary Fund, Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (Accessed: June 1, 2020).
Karger, H. (2014). The Bitter Pill: Austerity, Debt, and the Attack on Europe’s Welfare States. The Journal of Sociology & Social Welfare, 41 (2), 33-53.
Kotroyannos, D., Lavdas, K. A., Tzagkarakis, S., Kamekis, A. & Chourdakis, M. (2013). Solidarity and Welfare State in Greece. GSTF International Journal of Law and Social Sciences (JLSS), 2 (2): 7-11.
Lionis, C., Symvoulakis, E. K., Markaki, A., Petelos, E., Papadakis, S., Sifaki-Pistolla, D., Papadakakis, M., Souliotis, K., Tziraki, C. (2019). Integrated people-centred primary health care in Greece: unravelling Ariadne’s thread. Primary Health Care Research & Development 20 (e113): 1–7.
Mpouzika, M. D., Mpouzika, E., Papathanassoglou, E. (2018). The effect of the Greek financial crisis on the operation of public intensive care units. Connect. The World Critical Care Nursing, 12(2): 48–51.
Papadopoulos, T. and Roumpakis, A. (2012). The Greek welfare state in the age of austerity: anti-social policy and the politico-economic crisis. In: Kilkey, M., Ramia, G. and Farnsworth, K. (eds.), Social Policy Review, 24, 203-227.
Sbarouni, V., Petelos, E., Kamekis, A., Tzagkarakis, S. I., Symvoulakis, E. K., Lionis, C. (2020). Discussing issues of health promotion and research in the context of primary care during the ongoing austerity period: an exploratory analysis from two regions in Greece. Medicine and Pharmacy Reports, 93(1): 69–74.
Stiglitz, J. (2010). Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. New York: WW Norton & Co.
Tountas, Y., Kyriopoulos, J., Lionis, C., Miltiadis, N., Souliotis, K., Yfantopoulos, J., Filalithis, T. (2020). The new NHS: Reform of the National Health System. Athens: Dianeosis [in Greek].
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)