| More
Vol 5, No 1 (2004)

This volume contains papers presented at the 7th Hellenic Symposium on Ocenaography & Fisheries under the auspice of the National (Hellenic) Centre For Marine Research, helid in Hersonissos, Crete, 6-9 May 2003, organized by the Union of Employees of the N.C.M.R. together with the Union of Employees from the I.M.B.C.

Table of Contents

Research Article

Y.G. SAVVIDIS, M.G. DODOU, Y.N. KRESTENITIS, C.G. KOUTITAS
PDF
5-18
G. KEHAYIAS, E. MICHALOUDI, A. BEXI
PDF
19-28
E. DOUKAKIS
PDF
29-34
E. DOUKAKIS
PDF
35-42
K.G. PEHLIVANOGLOU, G. TRONTSIOS, A. TSIRAMBIDES
PDF
43-54
M. KONSTANTINOU, I. PASHALIDIS
PDF
55-60
V. VASSILOPOULOU, A. SIAPATIS, G. CHRISTIDES, P. BEKAS
PDF
61-70
G. FIRFILIONIS, V. PARASKEVOPOULOU, G. VILIOTI, M. DASSENAKIS
PDF
71-82
M. CORSINI-FOKA, G. KONDILATOS, P.S. ECONOMIDIS
PDF
83-90
Z.K. ANTONIOU, M. DASSENAKIS, D. PANAGOPOULOS, E. SOFOULI
PDF
109-116
A.M. PROSPATHOPOULOS, A. SOTIROPOULOS, E. CHATZIOPOULOS, CH. ANAGNOSTOU
PDF
91-108
H. FLOROU, K. KEHAGIA, CH. CHALOULOU, V. KOUKOULIOU, CH. LYKOMITROU
PDF
117-124
C. TSABARIS, I. THANOS
PDF
125-132
V. KOURAFALOU, K. TSIARAS, J. STANEVA
PDF
133-142
E. LEFKADITOU, P. BEKAS
PDF
143-150
A. MAVRAKIS, G. THEOHARATOS, D.N. ASIMAKOPOULOS, A. CHRISTIDES
PDF
151-158
A. MAVRAKIS, S. LYKOUDIS, G. THEOHARATOS
PDF
159-164
A.C. BANKS, P. DRAKOPOULOS, M. TSIMPLIS
PDF
165-174
C. TSANGARIS, E. STROGYLOUDI, E. PAPATHANASSIOU
PDF
175-186
S.D. KLAOUDATOS, D.S. KLAOUDATOS
PDF
187-198