| More
Vol 15, No 2 (2015)

Editorial Committee: Ada Dialla, Athena Syriatou

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: Zafos Xagoraris, "Periscopes" [1998] 

Table of Contents

INTRODUCTION

Editorial Committee
PDF
5

ARTICLES

Rolf Petri
PDF
6-20
Stefan Tanaka
PDF
21-29
Thomas Gallant
PDF
30-40
Dessislava Lilova
PDF
41-55
Thalia Dragonas
PDF
56-67

BOOK REVIEWS

Kostis Karpozilos
PDF
68-77
Phaedra Koutsoukou
PDF
77-80
Sotiris Roussos
PDF
80-83
Alexis Rappas
PDF
83-87
Marinos Sariyannis
PDF
87-91
Manolis Patiniotis
PDF
91-95
Penelope Petsini
PDF
96-99
Georges Faraklas
PDF
99-102
Elena Hamalidi
PDF
103-106