Συντακτική ομάδα

Επιμελητές

ePublishing Service EKT, Υπηρεσία Εξ αποστάσεως Υποστήριξης (eHelpDesk) ePublishing EKT

Ανδριανή Βούξινου

Επιμελητής Ενότητας

Έρρωσο Ioannis Julian Bachas, Greece