Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι θεωρητικές και πρακτικές προοπτικές οι οποίες  αναπτύσσονται σε κάθε εργασία αποτελούν απόψεις του ίδιου του συγγραφέα και δεν αντανακλούν τις απόψεις της Επιτροπής έκδοσης του περιοδικού.

Με τη υποβολή προς κρίση, ο συγγραφέας καλείται να αποδεχτεί τη Συμφωνία Κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο ο συγγραφέας όσο και το περιοδικό προστατεύονται από την περίπτωση κατάχρησης υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι να λάβουν την άδεια για χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας από άλλους συγγραφείς στις εργασίες τους.

Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution License που επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να χρησιμοποιούν την εργασία όπως θέλουν με την προϋπόθεση της διατήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό.