Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονoματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται  στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους

καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr. Σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/index/gdpr/privacy

 

Privacy statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.