Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, μέσω της διενέργειας  Ερευνών και Μελετών σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δομών γενικής-ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στο πλαίσιο αυτό εκδίδουμε το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.).

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ TOY ΙΜΕΓΕΕ

2023-05-18

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, εκδίδει το νέο τεύχος του επιστημονικού του περιοδικού, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary  Approaches  to  Education), σε  συνεργασία  με  το  Εθνικό  Κέντρο Τεκμηρίωσης  &  Ηλεκτρονικού  Περιεχομένου  (Ε.Κ.Τ.).

Με  αυτό  το νέο  τεύχος σηματοδοτείτε  ένας νέος κύκλος συνεισφοράς στην εκπαιδευτική και  ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΕΕΠ-ΕΒΠ και τους εκπαιδευτικούς, προσανατολισμένος σε αξιόπιστες ερευνητικές μελέτες.  Απώτερος σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει τον γόνιμο  προβληματισμό,  την  ευαισθητοποίηση, την  έρευνα, την  προώθηση  και  τη διάχυση της  επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής  υποστήριξης  στη  γενική  και  ειδική  εκπαίδευση  όλων  των  βαθμίδων. Δηλαδή, να υποστηρίξει την αναβάθμιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων και να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής,  για  ένα  σχολείο  συμπεριληπτικό,  ανοικτό,  προσβάσιμο,  ισότιμο  και δημοκρατικό  χωρίς  διακρίσεις, με  αρθρογραφία  από  εξαιρετικά  ενδιαφέροντα γνωστικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το νέο αυτό τεύχος  του επιστημονικού  περιοδικού,  αποτελεί  ένα σημαντικό πόνημα ακαδημαϊκής έρευνας συναδέλφων, οι οποίοι δρουν στον τομέα της εκπαίδευσης, και δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουν το διεπιστημονικό, καινοτόμο, εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό έργο τους για θέματα κυρίως της ειδικής εκπαίδευσης. Οι σκοποί του ηλεκτρονικού περιοδικού του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε είναι να καλλιεργήσει το γόνιμο  προβληματισμό,  την  ευαισθητοποίηση,  την  προώθηση  και  διάχυση  της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Φιλοδοξούμε αυτό το νέο τεύχος να αποτελέσει βήμα για τις επιστημονικές αναζητήσεις και προσπάθειες των συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ και όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προτρέπουμε συναδέλφους/ισσες να καταθέσουν τα επιστημονικά άρθρα και τις εργασίες-μελέτες του  που θα δημοσιευθούν μετά από κρίση.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του περιοδικού:

 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary

για να ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές των άρθρων, τη διαδικασία εγγραφής και υποβολής των εργασιών σας και τη διαδικασία κρίσης-δημοσίευσης.

 

Με εκτίμηση,

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού και

το Δ.Σ. του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

 

https://imegee.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b5%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%bf%cf%85%cf%83-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9/

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

2021-03-08

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 1 (2023): Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση
Προβολή όλων των τευχών

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) έχοντας ως έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του την επιστημονική Τεκμηρίωση του έργου των συντελεστών της ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, μέσω της διενέργειας  Ερευνών και Μελετών σε θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δομών γενικής-ειδικής εκπαίδευσης και υποστήριξης στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στο πλαίσιο αυτό εκδίδουμε το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. με τίτλο: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (Interdisciplinary Approaches to Education) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). και την καινοτόμα υπηρεσία ePublishing, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υποδομές του Ε.Κ.Τ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων και την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα, παρέχοντας στους συνεργαζόμενους εκδότες ψηφιακές υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας και εξασφαλίζουν την παρουσίαση των ηλεκτρονικών εκδόσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1980, είναι ο εθνικός φορέας για τη συλλογή, τεκμηρίωση και διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας στην Ελλάδα και ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στο ΕΚΤ ePublishing παρουσιάζονται οι μελέτες με αντικείμενο τη βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το ΕΚΤ ePublishing συνεργάζεται με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες και σημαντικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας που επιλέγουν να διαθέσουν την επιστημονική τους παραγωγή με ανοικτή πρόσβαση.  Επισημαίνουμε ότι τα άρθρα που θα επιλέγονται μετά από κρίση από την Εκδοτική Επιτροπή - Ομάδα Σύνταξης και το Επιστημονικό Συμβούλιο, για το ηλεκτρονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. και με την εγκυρότητα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.). Το περιοδικό εκδίδεται τρεις (3) φορές το έτος (Ιανουάριος-Μάιος-Οκτώβρης), με συνεργασίες κυρίως στην Ελληνική γλώσσα, αλλά και στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και σύντομες περιλήψεις στην Αγγλική.

Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Να υποστηρίξει την αναβάθμιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων και να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, για ένα σχολείο ανοικτό και προσβάσιμο, ισότιμο και δημοκρατικό χωρίς διακρίσεις. Το περιοδικό απευθύνεται στην εκπαιδευτική και θεραπευτική κοινότητα, στο ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των δομών και υπηρεσιών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στους ακαδημαϊκούς και ερευνητές/ερευνήτριες και τα στελέχη της εκπαίδευσης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Φιλοξενεί τεκμηριωμένες βιβλιογραφικές μελέτες, ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες και τεκμηριωμένες επιστημονικά παρουσιάσεις καλών πρακτικών στον χώρο της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Δίνεται έμφαση σε άρθρα άμεσα συνδεόμενα με την υποστήριξη στην παιδαγωγική διαδικασία, τις μεθόδους προσαρμογής παιδαγωγικών πρακτικών, στόχων και εκπαιδευτικών μέσων.

Στο πλαίσιο αυτό τα θέματα του περιοδικού έχουν σχέση με σύγχρονες μαθησιακές, διδακτικές, υποστηρικτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις: Θέματα όλων των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών ειδικοτήτων, κλάδων και επιστημών στην εκπαίδευση, ανάδειξη καλών πρακτικών στη συμπερίληψη ατόμων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή/και αναπηρία, υποστηρικτική τεχνολογία και υλικό, ζητήματα διάγνωσης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λειτουργικότητας μαθητών/-τριών, αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας και των δομών ειδικής εκπαίδευσης, κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κ.ά.

Το περιοδικό φιλοξενεί πρωτότυπες εργασίες και δημοσιεύει πρωτότυπες εμπειρικές εργασίες, σύντομες εμπειρικές αναφορές, θεωρητικές συνθέσεις και ανασκοπήσεις σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης, βιβλιοκρισίες, καθώς και, σε ειδικές περιπτώσεις, μεταφράσεις σημαντικών ξενόγλωσσων εργασιών. που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τσαρουχάς Νεκτάριος-Θεοχάρης – Αρχισυντάκτης – Υπεύθυνος Έκδοσης

Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ., Ψυχολόγος - Κοινωνικός Λειτουργός, B.Sc., Pg. Cert., Pg. Dip., H.N.D., M.Ed., M.Sc., Ph.D.c. Msc Προαγωγή ψυχικής υγείας-Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών-Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Phdc, υ. Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικός συνεργάτης Α ψυχιατρικής κλινικής πανεπιστημίου Αθηνών-Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Γενικός γραμματέας Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.

 Πασαλή Χριστίνα – Διευθύντρια Σύνταξης

BSN, BBA(c), PGDip (Ed), MSc, MSHCM, PhD Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, 1 ΕΠΑΛ Περάματος, ΔΙΔΕ Πειραιά.

 Σαλβαρά Μαρίνα - Γραμματέας-Υπεύθυνη επικοινωνίας

Δρ. Σαλβαρά Μαρίνα, Ph.D., Post-Ph.D (IKY)

 Πράσινος Δημήτριος-Μέλος

Φυσικοθεραπευτής ΥΠΑΙΘ, ΜSc-MCSP Φυσικοθεραπείας, University of Manchester School of Physiotherapy.

 Φρέιχα Θηρεσία – Μέλος

Ειδ. Βοηθ. Προσωπικό ΥΠΑΙΘ, 2ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.

 Αλμπάνη Χριστίνα – Μέλος

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών ΥΠΑΙΘ, MSc Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας.

 Χατζηδρόσου Δέσποινα – Μέλος

Κοινωνική Λειτουργός, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, εξωτερική συνεργάτιδα του θεσμοθετημένου Εργαστήριου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας LAHERS του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.