Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Prevalence of Listeria spp. in freshwater T\s\v(Oncorhynchus my kiss and Carassius gibelio) and the environment offish markets in Northern Greece


Published: Nov 13, 2017
Keywords:
Listeria spp. fresh water fish fish markets environment
Th. PAPADOPOULOS (Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)
A. ABRAHIM
D. SERGELIDIS (Δ. ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ)
I. KIRKOUDIS (Ι. ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ)
K. BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ)
Abstract

In this study, a total of 405 samples from freshwater fish, personnel and environment were collected from retail fish markets in three cities in Northern Greece and they were examined for the presence of Listeria spp. They consisted of 136 samples from the skin and 136 from the flesh of 71 rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and 65 gibel carps (Carassius gibelio), 20 from workers' hands, 27 from workers' knives, 22 from working surfaces, 29 from wooden boxes, 15 from plastic boxes, 18 from floor surfaces and 2 from drainage lids. Listeria spp. was isolated from 10.62% of the samples, L. monocytogenes were 0.99%, 4.69% L. seeligeri and 4.94% L. innocua, respectively. L. monocytogenes was isolated from 3.54% of the environmental samples and none from fresh water fish and workers hands' samples. Listeria spp. was isolated from 1.54% of gibel carp flesh (1.54% L. seeligeri), from 18.46% of gibel carp skin (10.77% L. seeligeri and 7.69% L. innocua) and from 8.45% from rainbow trout skin samples (1.41% L. seeligeri and 7.04% L. innocua). The higher rate of isolation of Listeria spp. from the environmental samples emphasises the importance of sanitary conditions in order to reduce the risk of contamination by L. monocytogenes at the retail level.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abrahim A, Papa A, Soultos Ν, Ambrosiadis I, Antoniadis Α. (1998) Antibiotic resistance of Salmonella spp. and Listeria spp. Isolates from traditionally made fresh sausages in Greece. J Food Prot 61:1378-1380.
Ahmed FE (1991) Seafood safety. Committee on evaluation of the safety of fish products. National Academy Press. Washington, D. C, pp. 57.
Angelidis AS, Koutsoumanis Κ (2006) Prevalence and concentration of Listeria monocytogenes in sliced ready-to-eat meat products in the Hellenic retail market. J. Food Prot 69: 938-942.
Anonymous (1997) Microbiology of food animal feedstuffs-horizontal method for the detection and enumeration of L. monocytogenes. BS EN ISO 11290-1:1997. BS5763: Part 18:1997. London: British
Standard Institute.
Anonymous (2001) Commission Decision of 8 June 2001 (2001/471/EC). Official Journal of the European Communities L 165: 48-53.
Autio T, Hielm S, Miettinen M, Sjoberg AM, Aarnisalo K, Bjorkroth J, Mattila-Sandholm T, Korkeala Η (1999) Sources of Listeria monocytogenes contamination in a cold-smoked rainbow trout processing plant detected by pulsed-field gel electrophoresis typing. Appi Environ Microbiol 65:150-155.
Ben Embarek PK (1994) Presence, detection and growth of Listeria monocytogenes in seafoods. A review. Int J Food Microbiol 23:17-34.
Brett M, Short P, McLauchlin J (1998) A small outbreak of listeriosis associated with smoked mussels. Int J Food Microbiol 43:223-229.
Cummins AJ, Fielding AK, McLauchlin J (1994) Listeria ivanovii infection in a patient with AIDS. J Infect 28:89-91.
Davies AR, Capell C, Jehanno D, Nychas JE, Kirby RM, (2001) Incidence of foodborne pathogens on European fish. Food Control 12:67-71.
De Valk H, Jacquet C, Goylet V, Vaillant V, Perra A, Smon F, Desenclos JC, Martin Ρ (2005) Surveillance of Listeria infections in Europe. Eurosurveillance 10:251-255.
Donnelly CW (1994) Listeria monocytogenes. In: Foodborne disease Handbook Diseases caused by bacteria (Hui YH, Gorham JR, Murrell KD, Cliver DO eds.) Marcel Dekker, Inc. New York, pp 215-216.
Draughon FA, Antony BA, Denton ME (1999) Listeria species in fresh rainbow trout purchased from retail markets. Dairy Food Environ Sanit 19:90-94.
Duffes F (1999) Improving the control of Listeria monocytogenes in cold smoked salmon. Food Science Technol 10:211-216.
EFSA (2006) The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents, Antimicrobial resistance and Foodborne outbreaks in the European Union in 2006. Available from: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/DocumentSet/ Zoon report 2006 en.pdf.
Ericson H, Elkow A, Danielsoon-Them M, Loncarevic W, Mentzing L, Person I, Unnerstad H, Tham W (1997) An outbreak of Listeriosis suspected to have been caused by rainbow trout. J Clinical Microbiol 35:2904-2907.
Ertas HB, Seker E (2005) Isolation Listeria monocytogenes from fish intestines and RAPD analysis. Turk J. Vet Anim Sci 29:1007-1011.
View Record in Scopus | Cited By in Scopus (1).
FAO (1999) Report of the FAO expert consultation on the trade impact of Listeria in fish products. FAO Fisheries Report No 64.
FIIU/ESNS/R604, Amherst, MA, United States. Facinelli B, Varaldo PE, Toni M, Casolari C, Fabio U (1989)
Ignorance about Listeria. Br Med J 299, 738.
Farber JM (1991) Listeria monocytogenes in fish products. J Food Prot 54:922-924.
Farber JM, Peterkin PI (1991) Listeria monocytogenes, a foodborne pathogen. Microbiol Rev 55:476-511.
Fernandes JMO, Smith VJ (2002) A novel antimicrobial function for a ribosomal peptide from rainbow trout skin. Biochem Biophys Research Communication 296:167-171.
Fonnesbech VB, Huss HH, Ojenyi B, Ahrens P, Gram L (2001) Elucidation of Listeria monocytogenes contamination routes in cold-smoked salmon processing plants detected by DNA-besed typing methods. Appi Environ Microbiol 67:2586-2595.
Fucks RS, Surendran PK (1989) Incidence of Listeria in tropical fish and fishery products. Lett Appi Microbiol 9:49-51.
Gerner-Smidt P, Ethelberg W, Schiellerup P, Christensen JJ, Engeberg J, Fussing V, Jensen A, Petersen AM, Bruun BG (2005) Invasive listeriosis in Denmark 1994-2003: a review of 299 cases with special emphasis on risk factors for mortality. Clin Microbiol Infect 11:618-624.
Grenlee AR, Brown RA, Ristow SS (1991) Non specific cytotoxic cell of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) kill YAC-1 targets by both necrotic and apoptic mechanisms. Develop Compar Immunol 15:153-164.
Grif K, Patscheider F, Dierich MP (2003) Incidence of fecal carriage of Listeria monocytogenes in three healthy volunteers: a one-year prospective stool survey. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 22:16-20.
Gonzalez-Rondriques MN, Sanz JJ, Santos JA, Otero A, Garcia-Lopez ML (2002) Foodborne pathogenic bacteria in prepackaged resh retail portions of farmed rainbow trout and salmon stored at 30 OC Int. J Food Microbiol 76:135-141.
Gudbjornsdottir B, Suiko ML, Gustavsson P, Thorkelsson G, Salo S, Sjoberg AM (2004) The incidence of L. monocytogenes in meat, poultry and seafood plants in Nordic Countries. Food Microbiol 21:217-225.
Hansen CH, Vogel BF, Gram L (2006). Prevalence and survival of Listeria monocytogenes in Danish aquatic and fish-processing environments. J Food Prot 69:2113-2122.
Hoffman A, Gall KL, Norton DM, Wiedmann M (2003) Listeria monocytogenes contamination patterns for he smoked fish processing environment and for raw fish. J, Food Prot 66:52-60.
Jallewar PK, Kalorey DR, Kurkure NV, Pande VV, Barbuddhe SB (2007) Genotypic characterization of Listeria spp. isolated from freshwater fish. Int J Food Microbiol 114:120-123.
Jay JM (2000) Modern Food Microbiology. An Aspen Publication and Aspen publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland. Jemmi Τ (1990) Actual knowledge of Listeria in meat and fish products. Mitt Geb Lebensmittel Hyg 81:144-157.
Jorgensen LV, Huss HH (1998) Prevalence and growth of Listeria monocytogenes in naturally contaminated seafood. Int J Food Microbiol 42:127-131.
Koch J, Stark Κ (2006) Significant increase of listeriosis in Germany-Epidemiological patterns 2001-2005. Eurosurveillance, 11:85-8.Available from: http://www.eurosurveillance.org/em/vlln6/1106-224.asp.
Lamont RJ, Postelthwaite R, Maggowan AP (1988) Listeria monocytogenes and its role in human infection. J Infec 17:7-28.
Lennon D, Lewis B, Mantell C, Becroft D, Dove B, Faemer K, Tonkin S, Yeates N, Stamp R, Mickleson Κ (1984) Epidemic perinatal listeriosis. Pediatr Infect Dis 3:30-34.
Lessing MPA, Curtis GDW, Bowler ICJ (1994) Listeria ivanovii infection. J. Infect 29:230-231.
Lovett J (1988) Isolation and enumeration of Listeria monocytogenes. Food Technol 42:162-175.
Madden JM (1994) Concerns regarding the occurrence of Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni and Escherichia coli 0157:H7 in foods regulated by the U.S. Food and Drug Administration. Dairy Food Environ Sanit 14:262-267.
McLauclin J, Jones D (1999) Erysipelothrix and Listeria. In: Microbiology and Microbial Infections (Bordello SP, Duerden BI eds.), Topley and Wilson's Systematic Bacteriology, London, UK.
Miettinen MK, Siitonen Α., Heiskanen P, Haajanen H, Bjorkroth KJ, Korkeala HJ (1999) Molecular epidemiology of an outbreak of febrile gastroenteritis caused by Listeria monocytogenes in coldsmoked rainbow trout. J Clin Microbiol 37:2358-2360.
Miettinen H, Wirtanen G (2005) Prevalence and location of Listeria monocytogenes in farmed rainbow trout. Int J Food Microbiol 104:135-143.
Newman JJ, Waycott S, Cooney LM (1979) Arthritis due to Listeria monocytogenes. Arthritis Rheumatism 22:1139-1140.
Norton DM, McCamey MA, Gall KL, Scarlett JM, Boor KJ, Wiedmann M (2001) Molecular studies on the ecology of Listeria monocytogenes in the smoked fish processing industry. Appi Environ Microbiol 67:198-205.
Pand AK, Garg SR (2003) Prevalence of Listeria in foods of animal origin. Indian J Anim Science 73:967-968.
Papadopoulou C, Economou E, Zakas G, Salamoura C, Dontorou C, Apostolou J (2006) Microbiological and pathogenic contaminants of seafood in Greece. J Food Quality 30:28-42.
Parihar VS, Barbudhe SB, Danielsson-Tham ML, Tham W (2008) Isolation and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food Control 19:566-569.
Rocourt J, Hof H, Schrettenbrunner A, Malinverni R, Bille J (1986). Acute purulent Listeria seeligeri meningitis in an immunocompetent adult. Schweiz Med Wochenshr 116:248-251.
Seeliger HPR, Jones D (1986) Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Regular, Nonsporing Gram-positive Rods. In: Genus Listeria (O. Kandier and N. Weiss eds.). Williams & Wilkins, Baltimore, pp 1235-1245.
Soultos N, Abrahim A, Papageorgiou K, Steris V (2006) Incidence of Listeria spp. in fish and environment of fish markets in Northern Greece. Food Control 18:554-557.
Vaz-Velho M, Duarte G, Gibbs Ρ (2000). Evaluation of mini-VIDAS rapid test for detection of Listeria monocytogenes from production lines of fresh to cold-smoked fish. J Microbiol Methods 40:147-151.
Vogel BFL, Jorgensen V, Ojenyi B, Huss HH, Gram L (2001). Diversity of Listeria monocytogenes contamination routes in cold smoked salmon produced in different smoke houses as assessed by random amplified polymorphic DNA analyses. Int J Food Microbiol 67:83-92.
Weagant SD, Sado PN, Colburn KG, Torkelson JD, Stanley FA, Krane ΜΗ, Shields SC, Thayer CF (1988) The incidence of Listeria species in frozen seafood products. J Food Prot 51:655-657.
Most read articles by the same author(s)