Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Study of the biological cycle of the isopod Ceratothoa oestroides, Risso, 1836 in sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax)


Published: Nov 17, 2017
Keywords:
Isopod parasites Ceratothoa oestroides sea bream sea bass
St. VAGIANOU (ΣΤ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ)
C. BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ)
M. YAGNISI (Μ. ΓΙΑΓΝΙΣΗ)
F. ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)
Abstract

The aim of the present study was the investigation of the biological cycle of the isopod parasite Ceratothoa oestroides (Risso, 1836), the way of installation in the host and the study of its pathology in young individuals of gilthead sea bream {Sparus aurata) and sea bass {Dicentrarchus labrax) raised in experimental aquariums. During the experiment, initially, 10 sea bass of marketable size (300-400gr) were collected infected with lice from the region of Chios and Epidavros. The lice were mature and gravid. The adults and their hosts were kept in 151t aquariums, with constant water of 32-33%c salinity at temperature of 21-22° C, until they would give both to young parasites. The time that parasites stayed in aquarium was three months. After three months, new hatched larvae appeared. The pulii II stage, which was responsible for the most alterations that were observed in the fish and particular in sea bass, were observed in the first week, after the hatching. In this stage, parasites swam freely in the surface of water column. At this phase, 100 parasites were transported in 2 different aquariums with the same conditions of salinity and temperature as in the first aquarium, where young uninfected individuals (3-5 gr) of gilthead sea bream {Sparus aurata) and sea bass {Dicentrarchus labrax) were placed. The number of the uninfected, healthy fish was 40 individuals per aquarium. During the duration of experiment four weekly samplings of five individuals per sample were performed and these underwent a macroscopical, parasitological and histopathological examination. In addition, the mortalities that existed and the final luck of parasites afterwards the death of their hosts were recorded. From the results, we concluded that pulii II stage caused serious lesions and eventually the death of mainly young fish, gilthead sea bream {Sparus aurata) and sea bass {Dicentrarchus labrax). The process from the moment of "invasion" of young parasites until their final installation in the buccal cavity lasted around 2 hours. In one week, all the isopods were installed in the buccal cavity of young gilthead sea bream {Sparus aurata) and sea bass {Dicentrarchus labrax). During the second week, the first symptoms of fish appeared. The infected fish swam fast and rubbed their body against the aquarium surface in order to remove the parasites. In the sea bass {Dicentrarchus labrax), with the appearance of first symptoms, the biggest rate of mortality (56,25%) followed, while in the gilthead sea bream {Sparus aurata), the biggest rate of mortality (52%) was observed in the third week. With regard to the luck of the young parasites that remained without host it was observed that they swam for 48 hours, then fell in the bottom of aquarium and after 24 hours the first mortalities started. The adult parasites, that gave the young pulii II after 24 hours, were dead in the bottom of aquarium.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Alvarado V, Schafer J.W, Enriquez R, Monras M (1990). Salmonicultura en Chile, estado actual, proyecciones y estado sanitario. Medio Ambiente 11:9-14.
Athanassopoulou F (1990). A study of the Myxosporean infections of R. rutilus L. with special reference to Myxidium rhodei Leger, 1905 in the renal tissue. Ph.D. thesis, University of Stirling, Stirling.
Athanassopoulou F, Bouboulis D, Martinsen Β (2001). In vitro treatments of deltamethrin against the isopod parasite Ceratothoa oestroides, a pathogen of sea bass Dicentrarchus labrax L. Bull Eur
Ass Fish Pathol., 21(1): 26-29.
Bowman TE & Mariscal RN (1968). Renocila heterozota, a new cymothoid isopod, with notes on its host, the anemone fish, Amphiprion akallopisos, in the Seychelles. Crustaceana 14,97-104.
Bragoni G, Romestand Β and Trilles JP (1983). Parasitism by cymothoids among sea-bass (Dicentrarchus labrax Linnaeus) in rearing. II. Parasitic ecophysiology in Diana Pond, Corsica.
Annales de Parasitologie Humaine et Comparée 58,593-609.
Bragoni G, Romestand Β and Trilles JP (1984). Parasitoses a cymothoadien chez le loup, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) en élevage. I. Ecologie parasitaire dans le cas de l'Etang de Diana (Haute Corse) (Isopoda, Cymothoidae). Crustaceana 47,44-51.of sea bass Dicentrarchus labrax L. Bull Eur Ass Fish Pathol., 21(1):26-29.
Bush AO, Lafferty KD, Lotz JM, Shostak AW (1997). Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. Journal of Parasitology 83:575-583.
Drury RA & Wallington EA (1980) Carleton's Histological Techniques. Oxford University Press, Oxford, 520pp.
Horton Τ & Okamura Β (2001a). Cymothoid isopod parasitism: an emerging disease of Mediterranean mariculture. 10th Int. Conf. of the EAFP: "Diseases of Fish and Shellfish". Trinity College, Dublin, 9-14 September.
Horton Τ & Okamura Β (2001b). Cymothoid isopod parasites in aquaculture: a review and case study of a Turkish sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Spams aurata) farm. Dis Aquat
Org, 46:181-188.
Inostroza R, Sievers G, Roa J, Aguirrebena R (1993). Prevalencia e intensidad de infeccion estacional por Ceratothoa gaudichaudii en salmones Salmo salar cultivados en agua de mar en el sur de Chile. Arch Med Vet 25:173-179.
Mladineo I (2003). Life cycle of Ceratothoa oestroides, a cymothoid isopod parasite from sea bass Dicentrarchus labrax and sea bream Sparus aurata. Dis Aquat Org, 57:97-101.
Mladineo I & Valic D (2002). The mechanisms of infection of the buccal isopod Ceratothoa oestroides (Risso, 1836), under experimental conditions. Bull Eur Ass Fish Pathol, 22(5):304-309.
Papapanagiotou E.P, Trilles J & Photis G (1999). First record of Emetha andouini, a cymothoid parasite, from cultured sea bass Dicentrarchus labrax in Greece. Dis. Aq. Org. 38:235-237.
Papoutsoglou S, Costello MI, Stamou E, Tziha G (1996). Environmental conditions at sea cages and ectoparasites on farmed European sea bass, D labrax (L) and gill head sea bream, S. aurata L, at two farms in Greece. Aquaculture Research, 27: 25:34.
Roa J (1992). Contribucion al estudio del isopodo Ceratothoa gaudichaudii corno parasito de salmones (Salmo salar) cultivados en agua de mar en dos centros de cultivo de la Provincia de Llanquihue. Thesis, M. V. Universidad Austral de Chile, Escuela de Medicina Veterinaria, Valdivia.
Roberts RJ (1989). Fish pathology. Bailliere, Tindall, London.
Romestand Β & Trilles J-P (1977a). Dégénérescence de la langue des Bogues [(Boops boops L., 1758) (Teleosteens, Sparidae)] parasites par Meinertia oestroides (Risso, 1826) (Isopoda, Flabellifera, Cymothoidae). Zeitschrift fur Parasitenkunde 54, 47-53.
Romestand B, Janicot M and Trilles J-P (1977). Modifications tissulaires et reactions de defense chez quelques Teleosteens parasites par les Cymothoidae (Crustacés, Isopodes, Hematophages). Annales de Parasitologie 52,171-180.
Sarusic G (1999). Preliminary report of infestation by isopod Ceratothoa oestroides (Risso, 1826), in marine cultured fish. Bull Eur Ass Fish Pathol, 19(3):110-112.
Sievers G, Lobos C, Inostroza R, Ernst S (1996). The effect of the isopod parasite Ceratothoa gaudichaudii on the body weight of farmed Salmo salar in southern Chile. Aquaculture 143:1-6
Varvarigos Ρ (2003). Parasitic isopods (suborder Flabellifera) affecting the farmed marine fish in Greece, with special reference to Ceratothoa oestroides (family Cymothoidae) www.vetcare.gr
Yamaguti S (1963). Parasitic Copepoda and Branchiura of Fishes. Interscience, New York.
Most read articles by the same author(s)