Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Tenacibaculosis in aquaculture farmed marine fish


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
aquaculture farmed marine fish Tenacibaculosis Tenacibaculum maritinun
E. GOURZIOTI (Ε. ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ)
M. N. KOLYGAS (M.N. ΚΟΛΥΓΑΣ)
F. ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)
V. BABILI (Β. ΜΠΑΜΠΙΛΗ)
Abstract

Tenacibaculosis is a limiting factor of the culture of many farmed marine fish worldwide. In marine fish species, the main etiological agent of the disease is the bacterium Tenacibaculum maritinun. The disease is responsible for high mortalities in intensive aquaculture farms. The infection can cause external pathological signs and lesions to the fish, such as ulcers, hemorrhagic and necrotic lesions on the skin, fins and tail, hemorrhagic stomatitis and corrosion of the tail and fins. In the present review information is provided regarding Tenacibaculum maritinun strains that infect farmed marine fish, the disease, the causative agent, host species, clinical symptoms, methods of diagnosis, pathogenesis of infection, the treatment and prevention of the disease.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Alsina M, Blanch AR (1993) First isolation of Flexibacter maritimus from cultivated turbot (Scophthalmus maximus). Bull Eur Assoc Fish Pathol 13:157-160.
Anacker RL, Ordal EJ (1959) Studies on the myxobacteriumChondrococcus columnaris. I. Serological typing. J Bacteriol 78:25-32.
Avendaño-Herrera R, Magariños B, López-Romalde S, Romalde JL, Toranzo AE (2004a) Phenotypic characterization and description of two major O-serotypes inTenacibaculum maritimun strains isolated from marine fishes. Dis Aquat Org 58:1–8.
Avendaño-Herrera R, Magariños B, Toranzo AE, Beaz R, Romalde JL (2004b) Species-specific polymerase chain reaction primer sets for the diagnosis of Tenacibaculum maritimun infection. Dis Aquat Org 62:75–83.
Avendaño-Herrera R, Nuñez S, Magariños B, Toranzo AE (2004c) A non-destructive method for rapid detection of Tenacibaculum maritimun in farmed fish using nested PCR amplification. Bull Eur Assoc Fish Pathol 24(6):280-286.
Avendaño-Herrera R, Irgang R, Núñez S, Romalde JL, Toranzo AE (2005a) Recommendation of an appropriate medium for in vitro drug susceptibility testing of the fish pathogen Tenacibaculummaritimun. AntimicrobAgents Chemother 49(1):82–87.
Avendaño-Herrera R, Magariños B, Morinigo MA, Romalde JL, Toranzo AE (2005b) A novel O-serotype in Tenacibaculum maritimun strains isolated from cultured sole (Solea senegalensis). Bull Eur Assoc Fish Pathol 25:70-74.
Avendaño-Herrera R, Toranzo AE Magariños B (2006) Tenacibaculosis infection in marine fish caused by Tenacibaculum maritimun: a review. Dis Aquat Org 71:255-266.
Avendaño-Herrera R, Magariños B, Irgang R, Toranzo AE (2006a) Use of hydrogen peroxide against the fish pathogen Tenacibaculum maritimun and its effect on infected turbot (Scophthalmus maximus). Aquaculture 257:104– 110.
Avendaño-Herrera R, Núñez S, Barja JL, Toranzo AE (2008) Evolution of drug resistance and minimum inhibitory concentration to enrofloxacin in Tenacibaculum maritimun strains isolated in fish farms. Aquacult Int 16:1–11.
Bader JA, Shotts EB (1998) Identification of Flavobacterium and Flexibacter species by species-specific polymerasechain reaction primers to the 16S ribosomal RNA gene.J Aquat Anim Health 10(4):311–319.
Baxa DV, Kawai K, Kusuda R (1986) Characteristics of gliding bacteria isolated from diseased cultured flounder, Paralichthys olivaceous. Fish Pathol 21:261-258.
Baxa DV, Kawai K, Kusuda R (1988c) Chemotherapy of Flexibacter maritimus infection. Rep Usa Mar Biol Inst Kochi Univ 10:9-14.
Bernardet JF, Grimont PAD (1989) Deoxyribonucleic acid relatedness and phenotypic characterization of Flexibacter columnaris sp. nov., nom. rev. Flexibacter psychrophilus sp. nov. nom. rev. and Flexibacter maritimus Wakabayashi, Hikidaand Masumura 1986. Int J Syst Bacteriol 39(3):346-354.
Bernardet JF, Campbell AC, Buswell JA (1990) Flexibacter maritimus is the agent of ‘Black patch necrosis’ in Dove sole in Scotland. Dis Aquat Org 8:233-237.
Bernardet JF, Kerouault B, Michel C (1994) Comparative study on Flexibacter maritimus strains isolated from farmed sea bass (Dicentrarchus labrax) in France. Fish Pathol 29:105–111.
Bernardet JF (1998) Cytophaga, Flavobacterium, Flexibacter and Chryseobacterium infections in cultured marine fish. Fish Pathol 33:229-238.
Boran H, Altinok I (2013) Impacts of chloramine-T treatment on antioxidant enzyme activities and genotoxicity in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). J Fish Dis doi:10.1111/jfd.12122.
Bullock GL, Hsu TC, Shotts EB (1986) Columnaris disease of fishes. Fish Dis Leafl 72, US Dep Inter Fish Wildl Serv, Washington DC. pp. 9.
Campbell AC, Buswell JA (1982) An investigation into the bacterial etiologyof ‘black patch necrosis’ in Dover sole, Solea solea L. J Fish Dis 5:495–508.
Cepeda C, Santos Y (2002) First isolation of Flexibacter maritimus from farmed Senegalese sole (Solea senegalensis, Kaup) in Spain. Bull Eur Assoc Fish Pathol 22:388-392.
Chen MF, Henry-Ford D, Groff JM (1995) Isolation and characterization of Flexibacter maritimus from marine fishes of California. J Aquat Anim Health 7(4):318-326.
Choi DH, Kim YG, Hwang CY, Yi H, Chun J, Cho BC (2006) Tenacibaculum litoreum sp. nov., isolated from tidal flat sediment. Int J Syst Evol Microbiol 56:635-640.
Cipriano RC, Novak BM, Flint DE, Cutting DC (2001) Reappraisal of the federal fish health recommendation for disinfecting eggs of Atlantic salmon in iodophor. J Aquat Anim Health 13:320–327.
Costello MJ, Grant A, Davies IM, Cecchini S, Papoutsoglou S, Quigley D, Saroglia M (2001) The control of chemicals used in aquaculture in Europe. J Appl Ichthyol 17:173–180.
Devesa S, Barja JL, Toranzo AE (1989) Ulcerative and skin and fin lesions in reared turbot (Scophthalmus maximus L.). J Fish Dis 12:323–333.
DIPNET report (2007) Tenacibaculum maritimun (Flexibacter maritimus). In Review of Disease Interactions and Pathogen Exchange Between Farmed and Wild Finfish and Shellfish in Europe. pp 260-262.
Failde LD, Losada AP, Bermudez R, Santos Y, Quiroga MI (2013) Tenacibaculum maritimun infection: Pathology and immunohistochemistry in experimentally challenged turbot (Psetta maximaL.). Microb Pathogenesis 65:82-88.
FAO (2009) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2008. Rome 2009.
FAO (2012) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2012. Rome 2012.
FEAP (2014) European Aquaculture Production Report 2004-2013 http://www.aquamedia.info/PDFFLIP/ANNREP2014/index.html#2
Ferguson HW, Delannoy CMJ, Nicolson J, Sutherland J, Crumlish M (2010) Jellyfish as vectors of bacterial disease for farmed salmon (Salmo salar). J Vet Diagn Invest 22:376-382.
Frerichs GN (1993) Isolation and identification of fish bacterial pathogens. In: Bacterial Diseases of Fish (ed. by V. Inglis, R.J. Roberts & N.R. Bromage). Blackwell Scienrific Publications, Oxford. pp. 257-283.
Frette L, Jorgensen NOG, Irming H, Kroer N (2004) Tenacibaculumskagerrakense sp. nov., a marine bacterium isolated from the pelagic zone in Skagerrak, Denmark. IntJSystEvolMicrobiol54:519-524.
Gourzioti E (2014) Study of Myxobacteriosis in intensive farms of aquaculture species in Greece. Ph.D. Thesis, University of Thessaly.
Grant AN (2002) Medicines for sea lice. Pest Manag Sci 58:521-527.
Handlinger J, Soltani H, Percival V (1997) The pathology of Flexibacter maritimus in aquaculture species of Tasmania, Australia. J Fish Dis 20:159– 168.
Hansen GH, Bergh Ø, Michaelsen J, Knappskog D (1992) Flexibacter ovolyticus sp. nov., a Pathogen of Eggs and Larvae of Atlantic Halibut, Hippoglossus hippoglossus L.Int J Syst Bacteriol 42:451-458.
Harris JO, Powell MD, Attard M, Green TJ (2004) Efficacy of chloramine- T as a treatment for amoebic gill disease (AGD) in marine Atlantic salmon (Salmo salar L.).J Aquac Res 35:1448–1456.
Harris JO, Powell MD, Attard MG, DeHayr L (2005) Clinical assessment of chloramine-T and freshwater as treatments for the control of gill amoebae in Atlantic salmon, Salmo salar L. J Aquac Res 36:776–784.
Heindl H, Wiese J, Imhoff JF (2008) Tenacibaculum adriaticum sp. nov., from a bryozoan in the Adriatic Sea. Int J Syst Evol Microbiol58:542-547.
Hikida M, Wakabayashi H, Egusa S, Masumura K (1979) Flexibactersp., a gliding bacterium pathogenic to some marine fishes in Japan. Bull JpnSoc Sci Fish45 (4):421–428.
Hirazawa N, Hara T, Mitsuboshi T, Okazaki J, Hata K (1999) Iodophor disinfection of eggs of spotted halibut Verasper variegates and red sea bream Pagrus major. Fish Sci 65:333–338.
Jung SY, Oh TK, Yoon JH (2006) Tenacibaculum aestuarii sp. nov., isolated from a tidal flat sediment in Korea. Int J Syst Evol Microbiol56:1577-1581.
Kiemer MCB, Black KD (1997) The effects of hydrogen peroxide on the gill tissues of Atlantic salmon, Salmo salar L. Aquaculture 153:181–189.
Kolygas MN, Gourzioti E, Vatsos IN, Athanassopoulou F (2012) Identification of Tenacibaculum maritimun strains from marine farmed fish in Greece. Vet Rec 170(24):623.
Lee YS, Baik KS, Park SY, Kim EM, Lee DH, Kahng HY, Jeon CO, Jung JS (2009) Tenacibaculum crassostreae sp. nov., isolated from the Pacific oyster, Crassostrea gigas. Int J Syst Evol Microbiol 59:1609-1614.
Leef MJ, Harris JO, Powell MD (2007) The respiratory effects of chloramine- T exposure in seawater acclimated and amoebic gill disease-affected Atlantic salmon Salmo salar L.Aquaculture 266 (1):77-86.
Magariños B, Pazos F, Santos Y, Romalde JL, Toranzo AE (1995) Response of Pasteurella piscicida and Flexibacter maritimus to skin mucus of marine fish. Dis AquatOrg21:103–108.
Magi GA, Avendaño-Herrera R, Toranzo AE, Romalde JL (2006) First report of Tenacibaculum maritimun serotype O3 infection in cultured tub gurnard Chelidonichthys lucernus L.in Italy. Ittiopatologia 3:113-119.
McAndrew KJ, Sommerville C, Wooten R, Bron JE (1998) The effects of hydrogen peroxide treatment on different life-cycle stages of the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis (Krøyer, 1837). J Fish Dis 21:222–228.
McVicar AH, White PG (1979) Fin and skin necrosis of cultivated Dover sole Solea Solea (L.). J Fish Dis 2:557-562.
McVicar AH, White PG (1982) The prevention and cure of an infectious disease in cultivated juvenile Dover sole Solea solea (L.). Aquaculture 26: 213– 222.
Mitchell SO, Rodger HD (2011) A review of infectious gill disease in marine salmonid fish. J Fish Dis 34:411-432.
Mohamed AA, El-Galil A, Hashiem M (2011) Tenacibaculosis in Picasso Tigger Fish (Rhinecanthus Assasi) and Black Damsel Fish (Neoglyphieodon Meles) of Red Sea at Hurghada, Egypt. Life Sci J 8(4):1166-1171.
Mohamed AA, El-Galil A, Hashiem M (2012) Experimental infection of Tenacibaculosis and a Trial for Treatment by Plant Extract Carvacrol in Surge Wrasses Fish (Thalassoma Purpureum). Life Sci J 9(2):442-447.
Noga EJ (2000) Fish Disease: Diagnosis and Treatment. Blackwell Publishing, 1rst ed., Iowa. pp.4-5,11-15,139-146,254-256,272-295.
Oh YS, Kahng HY, Lee DH, Lee SB (2012) Tenacibaculum jejuense sp. nov., isolated from coastal seawater. Int J Syst Evol Microbiol 62: 414-419.
Ostland VE, LaTrace C, Morrison D, Ferguson HW (1999) Flexibacter maritimus associated with bacterial stomatitis in Atlantic salmon smolts reared in net-pens in British Columbia. J Aquat Anim Health 11:35-44.
Pazos F, Santos Y, Núñez S, Toranzo AE (1993) Increasing occurrence of Flexibacter maritimus in marine aquaculture of Spain. FHS/AFS Newsletter 21:1-2.
Pazos F, Santos Y, Macías AR, Núñez S, Toranzo AE (1996) Evaluation of media for the successful culture of Flexibacter maritimus. J Fish Dis19:193-197.
Pazos F (1997) Flexibacter maritimus: studio fenotipico, inmunologico y molecular. PhD Thesis. Universidad Santiago de Compostela.
Piñeiro-Vidal M, Carballas CG, Barreiro OG, Riaza A, Santos Y (2008a) Tenacibaculum soleae sp. nov., isolated from diseased sole (Solea senegalensis Kaup). Int J Syst Evol
Microbiol58:881-885.
Piñeiro-Vidal M, Riaza A, Santos Y (2008b) Tenacibaculumdiscolor sp. nov. and Tenacibaculumgallaicum sp. nov., isolated from sole (Soleasenegalensis) and turbot (Psettamaxima) culture systems. Int J Syst Evol Microbiol 58:21-25.
Piñeiro-Vidal M, Gijon D, Zarza C, Santos Y (2012) Tenacibaculum dicentrarchi sp. nov., a marine bacterium of the family Flavobacteriaceae isolated from European sea bass.Int J Syst Evol Microbiol 62:425-429.
Powell MD, Perry SF (1997) Respiratory and acid-base disturbances in rainbow trout blood during exposure to chloramine-T under hypoxia and hyperoxia. J Fish Biol 50:418–428.
Powell MD, Carson J, van Gelderen R (2004) Experimental induction of gill disease in Atlantic salmon Salmo salar smolts with Tenacibaculum maritimun. Dis Aquat Org 61:179-185.
Roberts RJ (2001) Fish Pathology. 3rd Edition. W.B. Saunders publishing. pp 199.
Romalde JL, Ravelo C, López-Romalde S, Avendanõ-Herrera R, Magarinõs B, Toranzo AE (2005) Vaccination strategies to prevent important emerging diseases for Spanish aquaculture. In: Midtlyng, P.J. (Ed.), Fish vaccinology. Karger, Switzerland. pp. 85-95.
Salati F, Cubadda C, Viale I, Kusuda R (2005) Immune response of sea bass Dicentrarchus labrax to Tenacibaculum maritimun antigens. Fish Sci 71:563-567.
Santos Y, Pazos F, Barja JL (1999) Flexibacter maritimus, causal agent of flexibacteriosis in marine fish. In: Olivier, G. (Ed.), ICES Identification Leaflets for Diseases and Parasites of Fish and Shellfish. No. 55. International Council for the Exploration of the Sea. Copenhagen, Denmark. pp. 1 –6.
Scapeclaus W(1992) Fish diseases. 2nd edition. Balkema publishing. pp 238.
Sheu SY, Lin KY, Chou JH, Chang PS, Aru, AB, Young CC, Chen WM (2007) Tenacibaculumlitopenaei sp. nov., isolated from a shrimp mariculture pond. Int J Syst Evol Microbiol 57:1148-1153.
Soltani M, Bucker CM (1994) Responses of fish-pathogenic Cytophaga/Flexibacter-like bacteria (CFLB) to environmental conditions. Bull Eur Assoc Fish Pathol 14:185-187.
Soltani M, Munday BL, Burke CM (1996) The relative susceptibility of fish to infections by Flexibacter columnaris and Flexibacter maritimus. Aquaculture 140:259–264.
Suzuki M, Nakagawa Y, Harayama S, Yamamoto S (2001) Phylogenetic analysis and taxonomic study of marine Cytophaga-like bacteria: proposal for Tenacibaculum gen. nov. with Tenacibaculum maritimun comb. nov. and Tenacibaculum ovolyticum comb. nov., and description of Tenacibaculum mesophilum sp. nov. and Tenacibaculum amylolyticum sp. nov. Int J Syst Evol Microbiol 51:1639– 1652.
Tendencia EA (2001) Effect of iodine disinfection on the bacterial flora and hatching rate of grouper, Epinephelus coioides eggs at the cleavage and eyed stages. Bull Eur Assoc Fish Pathol 21:160–163.
Toranzo AE, Magariños B, Romalde JL (2005) A review of the main bacterial fish diseases in mariculture systems. Aquaculture 246:37–61.
Toyama T, Tsukamoto KK, Wakabayashi H (1996) Identification of Flexibacter maritimus, Flavobacterium branchiophilum and Cytophaga columnaris by PCR targeted 16S ribosomal DNA. Fish Pathol31:25–31.
Treasurer JW, Grant A (1997) The efficacy of hydrogen peroxide for the treatment of farmed Atlantic salmon, Salmo salar L. infested with sea lice (Copepoda:Caligidae). Aquaculture 148:265-275.
Treasurer JW, Wadsworth S, Grant A (2000) Resistance of sea lice, Lepeophtheirus salmonis (Kroyer), to hydrogen peroxide on farmed Atlantic salmon, Salmo salar L. Aquac Res 31:855-860.
van Gelderen R, Carson J, Nowak B (2009) Experimental vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against marine flexibacteriosis. Aquaculture 288:7–13.
Vatsos IN (2007) Tenacibaculum maritimun (Flexibacter maritimus). In Review ofDisease Interactions and Pathogen Exchange Between Farmed and Wild Finfish andShellfish in Europe. Eds R. Raynard, T. Wahli, I. Vatsos, S. Mortensen. VESO. pp. 459.
Wakabayashi H, Hikida M, Masumura K (1984) Flexibacter infection in cultured marine fish in Japan. Helgol Meeresunters 37:587- 593.
Wakabayashi H, Hikida M, Masumura K (1986) Flexibacter maritimus sp. nov., a pathogen of marine fishes. Int J Syst Bacteriol 36:396-398.
Wang JT, Chou YJ, Chou JH, Chen CA, Chen WM (2008) Tenacibaculum aiptasiae sp. nov., isolated from a sea anemone Aiptasia pulchella.Int J Evol Microbiol58:761-766.
Yoon JH, Kahng SJ, Oh TK (2005) Tenacibaculumlutimaris sp. nov., isolated from a tidal flat in the Yellow Sea, Korea. Int J Syst Evol Microbiol55:793-798.
Most read articles by the same author(s)