Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Α case of Yersinia pseudotuberculosis infection in canaries


Published: Nov 29, 2017
Keywords:
Pseudotuberculosis canaries
P. IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ)
I. GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ)
P. BOUGIOUKLIS (Π. ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΗΣ)
St. LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ)
D. KOUTSOPOULOS (Δ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
Abstract

This study describes the diagnosis, treatment and sanitary procedures in canaries and other cage-birds in a pet-shop, infected by Yersinia pseudotuberculosis. Main macroscopic lesions in the liver, spleen and intestine were characterized by numerous nodules, from pin-head size up to a litde larger. Also, swelling of the liver and spleen and congestion with ulceration of the mucus of the intestine were observed. Parenchyma of the liver and spleen, as well as in the intestinal wall, numerous small or larger cluster-shaped colonies of Gram-negative coccobacteria were found with coagulative necrosis of the normal tissue in the development areas of the bacterium, as well as around them. Bacteriological examination from the internal organs confirmed and identified the bacterium Yersinia pseudotuberculosis. Pseudotuberculosis was established for the first time in Greece through this study. The therapeutic schema with enrofloxacin in dose of 150 mg/L in drinking water showed itself to be more effective in the first stages of the disease in other cage-bird species, but less so in canaries.

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Barrow Gl, Felthan RKA (1994) Cowan and Steel's. Manual for the identification of medical bacteria 7.9: 144-148
Bisping W, Amtsberg G. (1988) Colour Atlas for the Diagnosis of Bacterial Pathogens in Animals. Berlin and Hamburg, Paul Parey Scientific Publishers 200-203
Cork SC, Collins-Emerson JM, Alley MR, Fenwick SG (1999) Visceral lesions caused by Yersinia pseudotuberculosis, serotype II, in different species of birds. Avian Pathology, 28:393-399
Dorrestein GM (1997) Bacteriology. In: Avian Medicine and Surgery. Ed R Altman, Saunders Philadelphia: Avian Medicine and Surgery. Ed R Altman, Saunders Philadelphia, 255-280
Garpenter JW, Gentz EJ (1997). Zoonotic Diseases of Avian Origin. In: Avian Medicine and Surgery. Ed R Altman, Saunders Philadelphia, 350-363
Gerlach H (1994) Bacteria. In: Avian Medicine: Principles and Application. Eds BW Ritcie, GJ Harrison and LR Harrison. Wingers Lake Worth, 950-983
Gylstorff I, Grimm F (1987) Vogelkrankheiten. Stuttgart Verlag Eugen Ulmer.
Gyles CL (1993) Yersinia. In: Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals. Ames, Iowa State University Press, 226-235
Haesebrouck F, Vanrobaeys M, De Herdt P, Ducatelle (1995).Effect of antimicrobial treatment on the course of an experimental Yersinia pseudotuberculosis infection in canaries. Avian Pathology, 24: 273-283
Harris JM, (1991). Zoonotic Diseases of Birds. The Veterinary Clinics of North America: Pet Avian Medicine, 21(6): 1294
Makino S, Okada Y, Maruyama T, Kaneko S, Sasakawa C (1994). PCR-based random amplified polymorphic DNA fingerprinting of Yersinia pseudotuberculosis and its practical applications. Jurnal of Clinical Microbiology, 32: 65-69
Rimler RB, Glisson JR (1997) Pseudotuperculosis. In: Diseases of Poultry. 10th ed, Iowa State University Press, Ames, Iowa, 314-318
Quinn PJ, Carter ME, Markey B, Carter GR (2000) Clinical Veterinary Microbiology. 18:209-210, 221, 234-236
Most read articles by the same author(s)