Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Contemporary aspects on the immunopathogenesis of autoimmune diseases of the epidermal basement membrane in the dog


Published: Nov 29, 2017
Keywords:
epidermal basement membrane dog autoimmune diseases immunopathogenesis
E. I. PAPADOGIANNAKIS (E. Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Abstract

Autoimmune diseases of the epidermal basement membrane are the result of the immune system self-activation against specific antigens of its essential structural elements. This group of skin diseases is characterized by the destruction of connecting bonds between the membrane zone and dermis, which eventually leads to the dermoepidermal separation and the formation of subepidermal vesicles and bullae. In this article, the immunopathogenesis and the clinical, histopathological and immunohistochemical features of each of these skin diseases are briefly reviewed. The autoimmune diseases of the canine epidermal basement membrane have been recently classified as bullous pemphigoid, mucous membrane pemphigoid, linear IgA dermatosis, epidermolysis bullosa acquisita and bullous systemic lupus erythematosus. Recent advances in immunopathological and molecular techniques have markedly facilitated the understanding of their pathogenesis, thus giving the opportunity for the development of new therapeutic strategies that may improve or eliminate the clinical signs.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Affolter V.K (2000) The skin immune system, Proceedings of the Workshop on skin immunology organized by ESVD, France, pp:65-93.
Day M.J. (1999) Clinical Immunology of the Dog and Cat, Manson Publishing, UK.
Iwasaki T. et al. (1995) Canine bullous pemphigoid (BP): identification of the 180-kD canine BP antigen by circulating autoantibodies. Vet Pathol, 32:387-393.
Janeway CA and Travers P. (1997) Immunobiology, The immune system in health and disease, 3rd edition, Current Biology and Garland Pubi., London, UK.
Olivry T. (1999) The epidermal basement membrane: From molecular biology to dermatological diseases. Proceedings of the ACVD Residents' Review, pp:l-18.
Olivry T. (2000) Mechanisms of Autoimmunity- Current concepts and autoimmune subepidermal blistering dermatoses in domestic animals: an update, Proceedings of the workshop on Skin Immunology organized by the ESVD, Saint- Paul de Vence, France pp: 109-150.
Olivry T. and Chan L.S (2001) Autoimmune blistering dermatoses in domestic animals, Clinics in Dermatology, 19: 750-760.
Olivry T., Dunston S., Fahey M., Nguyen Ν. and Marinkovich M. (2000) Autoantibodies against the processed ectodomain of collagen XVII (BPAG2, BP180) define a canine homologue of linear IgA disease of humans. Veterinary Pathology, 37:302-309.
Olivry T., Fine J., Duston S. et al. (1998) Canine epidermolysis bullosa acquisita: circulating autoantibodies target the aminoterminal non-collagenous (NCI) domain of collagen VII in anchoring fibrils. Vet Dermatology, 9:19-31.
Olivry T., Savary K., Murphy K., Dunston S. and Chen M. (1999) Bullous systemic lupus erythematosus (type I) in a dog. Vet Record, 145:165-169.
Pedersen N. C. (1999) A review of immunologic diseases of the dog. Veterinary Immunology and Immunopathology, 69:251-342.
Rivierre Ch. And Olivry T. (2004) New autoimmune dermatoses in the dog and cat. Part 2: Dermatoses targeting basement membrane proteins. EJCAP, vol. 14(1):83-91.
Scott D.W., Miller W.H. and Griffin C E (2001) Immune mediated disorders In: Small Animal Dermatology, 6th edition, W.B.Saunders Co, Philadelphia, pp:667-779.
Scott D.W., Walton D.K., Slater M.R., Smith C A and Lewis R.M. (1987) Immune-mediated dermatoses in domestic animals: Ten years after-part I, Compendium on Continuing Education for
Practicing Veterinarian, 9: 424-434.
Steinman L. (1995) Escape from "Horror Autotoxicus": pathogenesis and treatment of autoimmune diseases, Cell, 80: 7-10.
Suter M.M, de Bruin Α., Wyder M., Wurm S., Credule K., Crameri F.M and Muller E. (1998) Autoimmune diseases of Domestic animals: an update. In: K.W.Kwochka, T.Willemse and C.V Tscharner (eds): Advances in Veterinary Dermatology, vol.3, Butterworth Heinemann, Oxford pp: 321-334.
Most read articles by the same author(s)