Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Contemporary aspects on the immunopathogenesis of skin lesions in canine leishmaniosis (Leishmania infantum)


E. I. PAPADOGIANNAKIS (E. Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
C. KOUTINAS (X.Κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
Abstract

Dog's immunologic reaction to Leishmania infantum inoculation may determine not only the diversity of the observed skin lesions but also the susceptibility or resistance of the dog to develop the disease.The expression of costimulatory molecules, such as B7, by infected macrophages along with the action of cytokines IL-12 and IFN-γ, results in Thl CD4+ cell activation and their infiltration of the dermis. The latter, in turn, activate macrophages to kill the parasite. Failure of the infected macrophages to express these molecules, results in dermis infiltration with Th2 CD4+ cells and macrophage in activation which facilitates the spreading of parasites and thus the perpetuation of the infection. The normal function of Thl CD4+ cells depends, at least partially, on FasL expression. In the exfoliative dermatitis of canine leishmaniosis the immune response is more efficient than in dermal nodules while in the ulcerative dermatitis a mixed type of immune response occurs. In the exfoliative dermatitis, Τ cells predominate in the inflammatory infiltrate while granulomatous sebaceous adenitis is a common histopathological finding. CD4+:CD8+ ratio is approximately 1 and in both immunocytes half of them are memory cells. Extrapolating from immunopathology, the use of canine CD28 molecule along with that of IL-12 and IFN-γ, may be quite useful in both the antileishmanial treatment and the preparation of an effective vaccine.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Λεϊσμανίωση; Σκύλος; Δερματικές αλλοιώσεις; Ανοσοπαθογένεια; Leishmania infantum
Leismaniosis; dog; Skin lesions; immunopathogenesis; Leishmania infantum
Gradoni L. and M.Gramiccia. Leishmania infantum tropism: Strain Genotype or Host Immune Status? Parasitology Today, 1994,10(7): 264-267.
Koutinas A.F., Scott D.W., Kontos V., Lekkas S. Skin Lesions in Canine Leishmaniasis (Kala-Azar): A Clinical and Histopathological Study on 22 Spontaneous Cases in Greece,
Veterinary Dermatology, 1993,3(3): 121-130.
Pinelli E., Killick-Kendrick R., Wagenaar J., Wilbert B., Gustavo del Real, Ruitenberg J. Cellular and Humoral Immune Responses in Dogs Experimentally and Naturally Infected with Leishmania infantum, Infection and Immunity, 1994,62(1): 229-235.
Moll H. Epidermal Langerhans cells are critical for immunoregulation of cutaneous leishmaniasis, Immunology Today, 1993,14(8): 383-387.
Tapia F.J., Careres-Dittmar G., Sanchez M.A. Inadequate epidermal homing leads to tissue damage in human cutaneous leishmaniasis, Immunology Today, 1994,15(4): 160-165.
Pinelli E., Boog C.J.P., Rutten V.P.M.G., Dijk B., Bernadina W.E., Ruitenberg E.J. A canine CD8+ cytotoxic T-cell line specific for Leishmania infantum-infected macrophages, Tissue Antigens, 1994,43:189-192.
Moore P.F., Rossitto P.V., Danilenko D.M., Wielenga J.J., Raff R.F., Severns E. Monoclonal antibodies specific for canine CD4 and CD8 define functional T-lymphocyte subsets and high-density expression of CD4 by canine neutrophils, Tissue Antigens, 1992,40: 75-85.
Kaye P.M. Costimulation and the regulation of antimicrobial immunity, Immunology Today, 1995,16(9): 423-427.
Pinelli E., Victor P.M.G.Rutten, Martijn Bruysters, P.F. Moore, and E.J. Ruitenberg. Compensation for decreased expression of B7 molecules on Leishmania infantum-infected canine macrophages results in restoration of parasite-specific T-cell proliferation and gamma interferon production, Infection and Immunity, 1999,67(1): 237-243.
Fondevila D., Vilafranca M., Ferrer L. Epidermal immunocompetence in canine leishmaniasis, Vet. Immun. Immunopath., 1997,56: 319-327.
Kemp M., Theander T.G., Kharazmi A. The contrasting roles of CD4+ Τ cells in intracellular infections in humans: leishmaniasis as an example, Immunology Today, 1996,17(1): 13-16.
Modlin R.L. Thl-Th2 Paradigm: Insights from leprosy, J.InvestDerm., 1994,102(6): 828-832.
Pirmez C, Cooper C, Paes-Oliviera M., Schubach Α., Torigian V.K., Modlin R.L. Immunologic responsiveness in American cutaneous leishmaniasis lesions, J.Immunol., 1990, 145(9): 3100-3104.
Chan M.M. Τ cell response in murine Leishmania Mexicana amazonensis infection: production of interferon-gamma by CD8+ cells, Eur. J. Immunol., 1993,23(5): 1181-1184.
Scott P. IFN-gamma modulates the early development of TH1 and Th2 responses in a murine model of cutaneous leishmaniasis, J.Immunol., 1991,147(9): 3149-3155.
Shankar A.H., Titus R.G. The influence of antigen-presenting cell type and interferon-gamma on priming and cytokine secretion of Leishmania major-specific Τ cells, J. Infect. Dis., 1997,175(1): 151-157.
Cobbold S., Metcalfe S. Monoclonal antibodies that define canine homologues of human CD antigens: Summary of the First International Canine Leukocyte Antigen Workshop (CLAW), Tissue Antigens, 1994,43:137-154.
Pinelli E., Rutten V.P.M.G., Ruitenberg E.J. Cellular immune responses in canine leishmaniasis, Proceedings of the 1st International Canine Leishmaniasis Forum, Barcelona, Spain-1999, 60-64.
Scott P. and S.H.E. Kaufmann. The role of T-cell subsets and cytokines in the regulation of infection, Immunology Today, 1991,12(10): 346-348.
Cabrai M., O'Grady J., and Alexander J. Demonstration of Leishmania specific cell mediated and humoral immunity in asymptomatic dogs, Parasite Immunology, 1992,14:531-539.
Moll H. Immune responses to parasites: the art of distinguishing the good from bad, Immunology Today, 1996, 17: 551-552.
Huang Fang-Ping, Damo Xu, Ehsan-O Esfandiari, William Sands, Xiao-qing Wei, and Foo Y. Liew. Mice defective in fas are highly susceptible to Leishmania major infection despite elevated IL-12 synthesis, strong Thl responses, and enhanced nitric oxide production, The Journal of Immunology, 1998, 160: 4143-4147.
Abranches P., Santos-Gomes G., Rachamim N., Campino L., Schnur L.F., and Jaffe C.L. An experimental model for canine visceral leishmaniasis, Parasite Immunology, 1991,13:537-550.
Reiner N.E. Altered cell signaling and mononuclear phagocyte deactivation during intracellular infection, Immunology Today, 1994,15(8): 374-381.
Martinez-Moreno Α., Moreno T., Martinez-Moreno F.J., Acosta I., Hernandez S. Humoral and cell-mediated immunity in natural and experimental canine leishmaniasis, Veterinary Immunology and Immunopathology, 1995,48:209-220.
June C.H., Bluestone J.A., Nadler L.M., and Thompson C.B. The B7 and CD28 receptor families, Immunology Today, 1994,15(7): 321-331.
Jones D.E., Elloso M.M., and Scott P. Host susceptibility factors to cutaneous leishmaniasis, Frontiers in Bioscience, 1998,3:1171-1180.
Papadogiannakis E.I., Koutinas A.F., Saridomichelakis M. and Karameris A. Histopathology and immunohistochemistry of exfoliative dermatitis in canine leishmaniosis: a comparative study between lesionai and normal looking skin, Veterinary Dermatology, 2000, ll(suppl.l):23.
Janeway C.A and Travers P. Both spesific ligand and costimulatory signals provided by a professional APC are required for the clonal expansion of naive Τ cells, in Immunobiology the Immune system in health and disease, 3rd edition, Current Biology & Garland Pubi, 1997: 7:8-7:9.
Suter M.M. Intercellular communication in inflammatory and immune-mediated skin diseases, Proceedings of the 10th ESVD annual congress, Denmark, 1993:165-180.
Fraile C. and Gonzales J.L. Canine leishmaniasis: Etiopathogenesis, Proceedings of the 12th ESVD annual congress, Spain, 1995:182-183.
Slappendel R.J. Canine leishmaniasis: A review based on 95 cases in the Netherlands, The Veterinary Quarterly, 1988, 10(1): 3-17.
Rodriguez J.H., Mozos E., Mendez Α., Perez J., and Gomez- Villamandos J.C. Leishmania infection of canine skin fibroblasts in vivo, Veterinary Pathology, 1996, 33: 469-473.
Most read articles by the same author(s)