Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Diagnostic approach of canine Pancytopenia


Published: Nov 27, 2017
Keywords:
Pancytopenia peripheral blood bone marrow dog
M. E. MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ)
A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
D. KASABALIS (Δ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ)
Abstract

Canine pancytopenia in the peripheral blood is often the result of monocytic ehrlichiosis (Ehrlichia canis), parvoviral enteritis, sepsis and the use of various drugs (antineoplastic, nonsteroidal anti-inflammatory, antimicrobial, antiparasitic, antiepileptic, estrogens) accounting for bone marrow hypoplasiaaplasia. Sporadic cases of pancytopenia, induced by neoplastic myelophthisis, myelodysplastic and hemophagocytic syndromes, myelofibrosis, myelonecrosis and systemic lupus erythematosus may also be seen. A comprehensive diagnostic plan may include a detailed history (i.e. recent drug exposure), a thorough clinical examination, complete blood count, routine serum biochemistry and the microscopic examination of peripheral blood smears, to rule out false thrombocytopenia or leukopenia and to search for E canis morulae, leukemic cells and toxic neutrophilic changes. However, the diagnostic cornerstone in the pancytopenic dog is bone marrow cytology, for the undisputable differentiation between myelosuppressive and non-myelosuppressive monocytic ehrlichiosis and the confirmation of hemopoietic tumors, myelodysplastic or hemophagocytic syndromes and bone marrow aplasia. Bone marrow core biopsy and histopathology is the method of choice for the definitive diagnosis of myelofibrosis, myelonecrosis and occasionally of bone marrow aplasia. Also, serology for E canis and antinuclear antibodies and fecal ELISA for parvovirus antigen are strongly recommended, along with the application of various imaging techniques, especially for the detection of ovarian tumors.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Baneth G (2006) Leishmaniases. In: Infectious Diseases of the Dog and Cat. 3rd ed, Elsevier Saunders, St Luis:685-698.
Barger AM, Grindem CB (2000) Hematologic abnormalities associated with cancer therapy. In: Schalm's Veterinary Hematology. 5th ed, Lippinkott Williams and Wilkins, Philadelphia: 676-681.
Blue JT (2000) Myelodysplasie syndromes and myelofibrosis. In: Schalm's Veterinary Hematology. 5th ed, Lippinkott Williams and Wilkins, Philadelphia: 682-688.
Boosinger TR, Rebar AH, DeNicola DB, Boon GD (1982) Bone marrow alterations associated with canine parvoviral enteritis. Vet Pathol, 19:558-561.
Chabanne L, Fournel C, Monier J-C, Rigai D, Monestier M (1999) Canine systemic lupus erythematosus. Part I. Clinical and Biologic aspects. Compend Contin Educ Pract Vet, 21:135-141.
Cohn LA (2003) Ehrlichiosis and related infections. Vet Clin Small Anim, 33:863-884.
Couto CG (2000) Immune-mediated neutropenia. In: Schalm's Veterinary Hematology. 5th ed, Lippinkott Williams and Wilkins, Philadelphia: 815-818.
Couto CG (2003) Combined cytopenias and leukoerythroblastosis.In: Small Animal Internal Medicine. 3rd ed, Mosby, St Luis: 1181-1184.
Deldar A, Lewis H, Bloom J, Weiss L (1988) Cephalosporin-induced changes in the ultrastructure of canine bone marrow. Vet Pathol, 25:211-218.
English RV, Breitschwerdt EB, Grindem CB, Thrall DE, Gainsburg LA (1988) Zollinger-Ellison syndrome and myelofibrosis in a dog. J Am Vet Med Assoc, 192:1430-1434.
Feldman BF (2005) Nonregenerative anemia. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine. 6th ed, Elsevier Saunders, St Luis:1908-1917.
Fox LE, Ford S, Alleman AR, Homer BL, Harvey JW (1993) Aplastic anemia associated with prolonged high-dose trimethoprimsulfadiazine administration in two dogs. Vet Clin Pathol, 22:89-92.
Gary AT, Kerl ME, Wiedmeyer CE, Turnquist SE, Cohn LA (2004) Bone marrow hypoplasia associated with fenbendazole administration in a dog. J Am Anim Hosp Assoc, 40:224-229.
Giger U, Werner LL, Millichamp NJ, Gorman NT (1985) Sulphadiazine-induced allergy in six Doberman Pinschers. J Am Vet Med Assoc, 186:479-484.
Grindem CB, Stevens JB, Perman V (1985) Morphological classification and clinical and pathological characteristics of spontaneous leukemia in 17 dogs. J Am Anim Hosp Assoc,
:219-226.
Harvey JW (2001a) Examination of Blood samples. In: Atlas of Veterinary Hematology, Harvey JW (ed), WB Saunders, Philadelphia:3-20.
Harvey JW (2001b) Disorders of bone marrow. In: Atlas of Veterinary Hematology. 1st ed, W Β Saunders, Philadelphia: 125-161.
Harvey JW (2001c) Hematopoietic neoplasms. In: Atlas of Veterinary Hematology. 1st ed, W Β Saunders, Philadelphia: 163-184.
Hoenig M (1989) Six dogs with features compatible with myelonecrosis and myelofibrosis. J Am Anim Hosp Assoc, 25:335-339.
Hoff Β, Lumsden JH, Valli VEO, Kruth SA (1991) Myelofibrosis: Review of clinical and pathological features in fourteen dogs. Can Vet J, 32:357-361.
Holland M, Stobie D, Shapiro W (1996) Pancytopenia associated with administration of Captopril to a dog. J Am Vet Med Assoc, 208:1683-1686.
Jacobs G, Calvert C, Kaufman A (1998) Neutropenia and thrombocytopenia in three dogs treated with anticonvulsants. J Am Vet Med Assoc, 212:681-684.
Jain NC, Blue JT, Grindem CB, Harvey JW, Kociba GJ, Krehbiel JD, Latimer KS, Raskin RE, Thrall MA, Zinkl JG (1991) Proposed criteria for classification of acute myeloid leukemia in dogs and cats. Vet Clin Pathol, 20:63-82.
Kisseberth WC, MacEwen EG (2001) Complications of cancer and its treatment. In: Small Animal Clinical Oncology. 3rd ed, W Β Saunders, Philadelphia: 198-232.
McManus PM (2005) Classification of myeloid neoplasms: a comparative review. Vet Clin Pathol, 34:189-212.
Morgan RV (1982) Blood dyscrasias associated with testicular tumors in the dog. J Am Anim Hosp Assoc, 18:970-975.
Mylonakis ME, Koutinas AF, Billinis C, Leontides LS, Kontos V, Papadopoulos Ο, Rallis Τ, Fytianou A (2003) Evaluation of cytology in the diagnosis of acute canine monocytic ehrlichiosis (Ehrlichia canis): a comparison between five methods. Vet Microbiol, 91:197-204.
Mylonakis ME, Koutinas AF, Breitschwerdt EB, Hegarty BC, Billinis C, Leontides L, Kontos V (2004a) Chronic canine ehrlichiosis (Ehrlichia canis): A retrospective study of 19 natural cases. J Am Anim Hosp Assoc, 40:174-184.
Mylonakis ME, Koutinas AF, Baneth G, Polizopoulou Z, Fytianou A (2004b). Mixed Ehrlichia canis, Hepatozoon canis and presumptive Anaplasma phagocytophilum infection in a dog. Vet Clin Pathol, 33:249-251.
Mylonakis ME, Koutinas AF, Leontides LS (2006) Bone marrow mastocytosis in dogs with myelosuppressive monocytic ehrlichiosis (Ehrlichia canis): a retrospective study. Vet Clin Pathol, in press.
Petanides TA, Mylonakis ME, Koutinas AF (2004) Leukogram interpretation in the dog and cat. J Hel Vet Med Soc, 55:130-135.
Prasse KW, Crouser D, Beutler E, Walker M, Schall WD (1975) Pyruvate kinase deficiency anemia with terminal myelofibrosis and osteosclerosis in a beagle. J Am Vet Med Assoc, 166:1170-1175.
Randolph JF, Center SA, Kallfelz FA, Blue JT, Dodds WJ, Harvey JW, Paglia DE, Walsh KM, Shelly SM (1986) Familial nonspherocytic hemolytic anemia in poodles. Am J Vet Res, 47:687-695.
Raskin RE (1996) Myelopoiesis and myeloproliferative disorders. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 26:1023-1042.
Reagan WJ (1993) A review of myelofibrosis in dogs. Toxicol Pathol, 21:164-169.
Saridomichelakis MN, Mylonakis ME, Leontides LS, Koutinas AF, Billinis C, Kontos VI (2005) Evaluation of lymph node and bone marrow cytology in the diagnosis of canine leishmaniosis (Leishmania infantum) in symptomatic and asymptomatic dogs. Am J Trop Med Hyg, 73:82-86.
Shelly SM (1988) Causes of canine pancytopenia. Compend Contin Educ Pract Vet, 10:9-16.
Sherding RG, Wilson GP, Kociba GJ (1981) Bone marrow hypoplasia in eight dogs with Sertoli cell tumor. J Am Vet Med Assoc, 178:497-501.
Stockhaus C, Slappendel RJ (1998) Haemophagocytic syndrome with disseminated intravascular coagulation in a dog. J Small Anim Pract, 39:203-206.
Stokol T, Randolph JF, Nachbar S, Rodi C, Barr SC (1997) Development of bone marrow toxicosis after albendazole administration in a dog and a cat. J Am Vet Med Assoc, 210: 1753-1756.
Stockol T, Blue JT, French TW (2000) Idiopathic pure red cell aplasia and nonregenerative immune-mediated anemia in dogs: 43 cases (1988-1999). J Am Vet Med Assoc, 216:1429-1436.
Suess RP, Barr SC, Sacre BJ, French TW (1992) Bone marrow hypoplasia in a feminized dog with an interstitial cell tumor. J Am Vet Med Assoc, 200:1346-1348.
Thompson JC, Johnstone AC (1983) Myelofibrosis in the dog: Three case reports. J Small Anim Pract, 24:589-601.
Vail DM, Thamm DH (2005) Hematopoietic tumors. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine. 6th ed, Elsevier Saunders, St Luis:732-747.
Villiers EJ, Dunn JK (1999) Clinicopathological features of seven cases of canine myelofibrosis and the possible relationship between the histological findings and prognosis. Vet Ree, 145:222-228.
Walker D, Cowell RL, Clinkenbeard KD, Feder Β, Meinkoth JH (1997) Bone marrow mast cell hyperplasia in dogs with aplastic anemia. Vet Clin Pathol, 26:106-111.
Walters JM, Conally HE, Ogilvie GK, Hackett TB, Mazzafero EM (2003) Emergency complications associated with chemotherapeutics and cancer. Compend Contin Educ Pract Vet, 25:676-688.
Walton RM, Modiano JF, Thrall MA, Wheeler SL (1996) Bone marrow cytological findings in 4 dogs and a cat with hemophagocytic syndrome. J Vet Intern Med, 10:7-14.
Watson ADJ, Wilson JT, Turner OM, Culvenor JA (1980) Phenylbutazone-induced blood dyscrasias suspected in 3 dogs. Vet Ree, 107:239-241.
Weiss DJ, Armstrong Ρ J (1985) Secondary myelofibrosis in three dogs. J Am Vet Med Assoc, 187:423-425.
Weiss DJ, Armstrong Ρ J, Reimann Κ (1985) Bone marrow necrosis in the dog. J Am Vet Med Assoc, 187:54-59.
Weiss DJ, Adams LG (1987) Aplastic anemia associated with trimethoprim-sulphadiazine and fenbendazole administration in a dog. J Am Vet Med Assoc, 191:1119-1120.
Weiss DJ, Klausner JS (1990) Drug-associated aplastic anemia in dogs: Eight cases (1984-1988). J Am Vet Med Assoc, 196:472-475.
Weiss DJ, Evanson Ο A, Sykes J (1999) A retrospective study of canine pancytopenia. Vet Clin Pathol, 28:83-88.
Weiss DJ, Smith SA (2000) Primary myelodysplasia syndromes of dogs: A report of 12 cases. J Vet Intern Med, 14:491-494.
Weiss DJ (2001) Cytologic evaluation of benign and malignant hemophagocytic disorders in canine bone marrow. Vet Clin Pathol, 30:28-34.
Weiss DJ, Aird Β (2001) Cytological evaluation of primary and secondary myelodysplastic syndromes in the dog. Vet Clin Pathol, 30:67-75.
Weiss DJ (2002) Detecting and diagnosing the causes of canine pancytopenia. Vet Med, 97:21-32.
Weiss DJ, Smith SA (2002) A retrospective study of 19 cases of canine myelofibrosis. J Vet Intern Med, 16:174-178.
Weiss DJ (2003) New insights into the physiology and treatment of acquired myelodysplastic syndromes and aplastic pancytopenia. Vet Clin Small Anim, 33:1317-1334.
Weiss DJ (2005a) Bone marrow necrosis in dogs: 34 cases (1996-2004). J Am Vet Med Assoc, 227:263-267.
Weiss DJ (2005b) Recognition and classification of dysmyelopoiesis in the dog: A review. J Vet Intern Med, 19:147-154.
Most read articles by the same author(s)