Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Equine Recurrent Uveitis: a review


Published: Nov 29, 2017
Keywords:
recurrent uveitis horse review
A. KOMNENOU (Α. ΚΟΜΝΗΝΟΥ)
N. DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ)
A. DESIRIS (Α. ΔΕΣΙΡΗΣ)
Abstract

Equine recurrent uveitis (ERU), also known as "periodic ophthalmia" or "moon blindness", is one of the most serious and vision-threatening disorders worldwide. The pathogenesis of the disease is only partially understood, although it is confidently immune mediated, where bacterial {Leptospira, interrogans), viral and parasitic infections, trauma and systemic diseases have been implicated. The clinical manifestations of ERU vary considerably depending on the stage of the disease. The ocular lesions are usually unilateral, whereas in approximately 20% of the cases they are seen in both eyes. Diagnosis is based on ophthalmologic examination along with specific serology, aiming at the detection of any specific infectious agent. Aggressive and early undertaken treatment is of paramount importance in an attempt to preserve vision, decrease ocular pain and prevent or minimize further relapses. The conventional treatment includes the use of glucocorticosteroids or non-steroidal anti-inflammatory drugs along with mydriatics-cycloplegics, while pars plana vitrectomy and cyclosporine A intra-ocular implants may also give encouraging results. Recendy, alternative therapeutic methods (homeopathy, acupuncture) have also been used. Prognosis in ERU is always guarded to poor, because the severity and frequency of the future episodes is unpredictable.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Brooks D (2002). Ophthalmology of the Equine Practitioner. Teton NewMedia, Innovative Publishing, Jackson,Wyoming 83001.
Carlton WW (1983). Pathophysiology of equine recurrent uveitis. In: Peiffer R.L (ed). Comparative Ophthalmic Pathology. Springfield, IL, Charles C, Thomas Publishers.
Cook CS, Peiffer RL, Harling DE (1983): Equine recurrent uveitis. Equine Veterinary Journal (suppl) 1:57-60
Fruhauf B, Ohnesorge Β, Deegen E, Boeve M (1998): Surgical management of equine recurrent uveitis with single pars plana vitrectomy. Veterinary Ophthalmology 1(2-3): 137-151
Gelati NK (1999). Equine Ophthalmology. In Veterinary Ophthalmology, 3rd edition. Lippincoat Williams & Wilkins: 1101-1105.
Gelati NK (2000) Equine Ophthalmology. In Essentials of Veterinary Ophthalmology. Lippincoat Williams & Wilkins: 365-368.
Gilger BC, Malok E, Stewart T, Horohov D, Ashton P, Smith T, Jaffe GJ, Allen JB (2000): Effect of an intravitreal cyclosporine implant on experimental uveitis in horses. Veterinary Immunology Immunopathology, 31; 76(3-4): 239-255
Gilger BC, Wilkie DA, Davidson MG, Allen JB. (2002). Use of an intravitreal sustained-release cyclosporine delivery device for the treatment of equine recurrent uveitis. Am J Vet Res 2001, vol 62, issue 12 1982-6.
Jones TDC (1942): Equine periodic ophthalmia. American Journal of Veterinary Research, 3:45-71.
Lavach SD (1990). In Large Animal Ophthalmology. The CV Mosby Company. St Louis, Missouri: 162-172.
Mathews AG, Handscombe MC (1983): Uveitis in the horse: A review of the etiological and immunopathological aspects of the disease. Equine Veterinary Journal, (suppl) 2:61-64
O'Conor GR (1983). Basic mechanism responsible for the initiation and recurrence of uveitis. American Journal of Ophthalmology 96:577-599.
Redhun WC (1979): Diagnosis and treatment of equine uveitis. Journal of the American Veterinary Medical Association, 175:803 -809.
Rebhun WC (1999): Immune -mediated uveitis. In: Equine Medicine and Surgery (5th edition). Edited by Colahan PT, Merritt AM, Moore JN, Mayhew IG. Published by Mosby, St. Louis, Missouri,: 1255-1258
Roberts SR (1963): Etiology of periodic ophthalmia. American Journal of Ophthalmology, 55: 1049-1055.
Schwink KL (1992): Equine Uveitis. In: Veterinary Clinics of North America: Equine Practice vol. 8, number 3, pp 557-573.
Schmidt GM et al. (1982) Equine ocular onchocercosis histopathologic study. American Journal of Veterinary Research 43:1371-1375.
Slatter D (2000). Equine Recurrent Uveitis: In: Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. 3rd Edition. W.B. Saunders Company,: 340-346.
Spiess BM (1997): Equine Recurrent Uveitis. In: Current Therapy in Equine Medicine. 4th edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, Pennsylvania,: 363-366.
Swan RA, Williams ES, Taylor EG (1981). Clinical and serologic observations on horses with suspected leptospirosis. Australian Veterinary Journal 57: 528-529.
Williams M, Spiess B, Pascoe Ρ and O'Gradys M. (2000). Systemic effects of topical and subcojunctival ophthalmic atropine in the horse. Veterinary Ophthalmology 3,193-199.
Wollanke Β, Rohrbach B.R., Gerhards Η. (2001). Serum and vitrous humor antibody titers in and isolation of Leptospira interrogans from horses with recurrent uveitis. J Amer Vet Med As, Vol 219, No 6 : 795-800.
Most read articles by the same author(s)