Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Comparative pathological changes in sheep infected with Theileria annulata and non-infected control


Keywords:
biochemical parameters hematology histopathology ovine theileriosis
W. AKHTER
A. ASLAM
M. U. REHMAN
H. U. REHMAN
I. RASHID
R. AKHTAR
Abstract

The hematological, serum biochemical and histopathological variations were compared in sheep naturally infected with Theileria annulata and healthy control group. Peripheral blood smears of 300 suspected sheep were observed for the presence of Theileria by microscopy (24%) and confirmed through PCR (34%). The PCR confirmed samples were used for further studies and showed significant decrease in hemoglobin concentration, packed cell volume (PCV), total erythrocyte counts, total leukocyte count, serum total proteins, creatinine and glucose (P < 0.05) as compared to healthy control. Similarly a significant increase was recorded in Alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) (P< 0.05) as compared to non-infected sheep. Histopathological changes revealed edema and severe depletion of lymphocytes in lymph nodes. The present study concluded that ovine theileriosis was linked with some pathological alterations in blood and tissues which could be helpful in the diagnosis of disease.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Baghshani H, Razmi G, Yaghfouri S, Ahmadi A (2012) Investigation of selected biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis. Comp Clin Path 21: 1417-1420.
Burtis CA and Ashwood ER (1994) Tietz textbook of clinical chemistry, Saunders, Philadelphia.
Col R and Uslu U (2007) Changes in selected serum components in cattle naturally infected with Theileria annulata. Bull Vet Inst Pulawy 51: 15-18.
Durrani S, Khan Z, Khattak RM, Andleeb M, Ali M, Hameed H, Taqddas A, Faryal M, Kiran S, Anwar H, Riaz M, Sajid M, Sheikh RS, Iqbal F (2012) A comparison of the presence of Theileria ovis by PCR amplification of their SSU rRNA gene in small ruminants from two provinces of Pakistan. Asian Pac J Trop Dis 2: 43-47.
Hosny, AM, Aly SA, Ahmed OI (2010) Oxidative stress and some haematobiochemical changes in blood of cattle during theileriosis. Assiut Vet Med J 56: 218-238.
Ibrahim AK, Behairy EL, AM, Mahran KA, Awad WS (2009) Clinical and laboratory diagnosis of piroplasmids in naturally infected cattle in Egpyt. J Egypt Vet Med Assoc 69: 105-203.
Khan IA, Khan A, Hussain A, Riaz A, Aziz A (2011) Hemato-biochemical alterations in cross bred cattle affected with bovine theileriosis in semi arid zone. PVJ 31:137-140.
Lotfollahzadeh S, Rahmani M, Mohri M, Madadgar O (2012) Changes in serum iron concentration and hepatic enzyme activities in cattle infected with Theileria annulata and Babesia bigemina. Comp Clin Path 21: 829-832.
Mbassa GK, Kipanyula MJ, Mellau LS, Mwamakali ED, Bulegeya FR, Kauto-Mboni K (2006) Theileria parva infection in calves causes massive lymphocyte death in the thymus, spleen and lymph nodes without initial proliferation. Vet Parasitol 142: 260-
Omer, OH, El-Malik KH, Magzoub M, Mahmoud, OM, Haroun EM, Hawas A, Omar HM (2003) Biochemical profiles in Friesian cattle naturally infected with Theileria annulata in Saudi Arabia. Vet Res Commun 27: 15-25.
Oryan A, Namazi F, Sharifiyazdi H, Razavi M, Shahriari R (2013) Clinicopathological findings of a natural outbreak of Theileria annulata in cattle: an emerging disease in southern Iran. Parasitol Res 112: 123-127.
Razavi SM, Nazifi S, Bateni M, Rakhshandehroo E (2011) Alterations of erythrocyte antioxidant mechanisms: antioxidant enzymes, lipid peroxidation and serum trace elements associated with anemia in bovine tropical theileriosis.Vet Parasitol 180:209-214.
Reitman S and Frankel S (1957) A colorimetric method for the determination of serum glutamic oxalacetic and glutamic pyruvic transaminases. Am J Clin Pathol 28: 56-63.
Most read articles by the same author(s)