Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The Effect of Omega 3 and Vitamin E against Avian Influenza in Broiler Chickens


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Antibody titer FCR H/R ratio Histopathology
M. TASEER
A. ASLAM
Z. I. CHAUDHARY
K. ASHRAF
R. AKHTAR
G. MUSTAFA
Abstract

The present study assessed the individual and combined effect of vitamin E and omega 3 against low pathogenic avian influenza (LPAI) virus in broiler birds. Day-old broiler birds (n=125) were equally divided into five groups (A, B, C, D & E). Group A was non infected negative control. While groups B, C, D and E were infected with low pathogenic avian influenza (H9N2) virus at 28th day (2 HAunits/bird). Group B was given omega 3 at rate of 150mg/kg in feed. Group C was given vitamin E 200 IU/kg. Group D was offered vitamin E and omega 3. Group E was designated as positive control without supplementation. The results revealed significantly increased antibody titer, decreased heterophil lymphocyte ratio, improved feed conversion ratio and least histopathological lesions in birds given vitamin E alone followed by the group given combination of vitamin E and omega 3. These results concluded the positive impact of Vitamin E as compare to omega 3 alone and combined omega 3 with vitamin E against LPAI infection in broiler chickens. These findings can have useful field application in control of avian influenza.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Al-Garib S, Agha A, Al-Mesilaty L (2016) Low pathogenic avian influenza H9N2: world-wide distribution. World Poultry Sci J 72:125-136
Barbour EK, Yaghi RH, Shaib HA, Tayeb IT, Sleiman FT (2008) Evaluation of an essential oil in treatment of immunosuppressedcoinfected broilers. AEJSA 2:212-218.
Gogos AC, Ginopoulos P, Salsa B, Apostolidou E, Zoumbos NC, Kalfarentzos F (1998) Dietary omega-3 polyunsaturated fatty acids plus vitamin E restore immunodeficiency and prolong survival for severely ill patients with generalized malignancy. Cancer 82: 395-402.
De-Rosa V, Galgani M, Santopaolo M, Colamatteo A, Laccetti R, Matarese G (2015) Nutritional control of immunity: Balancing the metabolic requirements with an appropriate immune function. SemImmunol27: 300-309.
Hagenaars TJ, Fischer EAJ, Jansen CA, Rebel JMJ, Spekreijse D, Vervelde L, Backer JA, de Jong MCM, Koets AP (2016) Modelling the innate immune response against avian influenza virus in chicken. PLoS ONE 11: e0157816. doi:10.1371/journal. pone.0157816.
Meydani SN, Barklund MP, Liu S, Meydani M, Miller RA, Cannon JG, Morrow FD, Rocklin R, Blumberg JB (1990) Vitamin E supplementation enhances cell-mediated immunity in healthy elderly subjects. Am J C/in Nuir 52:557-563.
Mo I, Brugh M, Fletcher O, Rowland G, Swayne D(1997) Comparative pathology of chickens experimentally inoculated with avian influenza viruses of low and high pathogenicity. Avian Dis 41:125-136.
Muller C, Jenni Eiermann S, Jenni L (2011) Heterophils/Lymphocytes ratio and circulating corticosterone do not indicate the same stress imposed on Eurasian kestrel nestlings. Funct Ecol 25:566-576.
Pedersen JC (2008) Hemagglutination-inhibition test for avian influenza virus subtype identification and the detection and quantitation of serum antibodies to the avian influenza virus. Methods MolBiol436:53-66.
Most read articles by the same author(s)