Επικοινωνία

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Νέα Χηλή, 68131, Αλεξανδρούπολη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Αθανάσιος Καραφύλλης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.
Τηλέφωνο 2551030056

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Ταταρίδης Ιωάννης