Συντακτική ομάδα

Επιμελητές

Αθανάσιος Καραφύλλης, Καθηγητής; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Greece

Επιμελητές Ενότητας

Γρηγόριος Δουλγέρης, Διδακτορικός φοιτητής; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Greece

Ελένη Καλιούνη, ΠΤΔΕ/ΔΠΘ, Greece

Ελευθέριος Θεόδωρος Μεταξούδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Greece

Δημήτριος Σωτήριος Ουζούνης, Υποψήφιος Διδάκτωρ; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Greece

Γιάννης Ταταρίδης, Υποψήφιος Διδάκτωρ; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Greece

Μεταφράσεις

Μαρία(Maria) Άντελ(Adel) Αμμάρι(Ammari), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Greece

Επιστημονική Επιτροπή

Αθανάσιος Καραφύλλης, Καθηγητής; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Greece

Anna Traianou, Goldsmiths, University of London, UK, United Kingdom

Panagiotis Kimourtzis, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Greece

Sofoula Sofia Stavros Iliadou-Tachou, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Greece

κος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Greece

Univ. Prof. Wassilios Baros, University Salzburg Tακτικός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Έρευνα Παιδείας και Εκπαίδευσης, Austria

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΣΑΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Κύριος Βασίλης Απόστολος Φούκας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Greece

Επιτροπή Κριτών - Αξιολογητές

Αθανάσιος Καραφύλλης, Καθηγητής; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Greece

Dr NIKOLAOS K. MAKRIS, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Greece

Maria Vergeti, Democritus University of Thrace, Greece

Πελαγία Στραβάκου

Marina Kougiourouki

Simos Papadopoulos

Δημήτριος Θεοδώρου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Greece

Αθανάσιος Κουτσοκλένης, Greece

Aθανάσιος Αναστασίου, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

Ανέστης Γιαννακόπουλος, ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ