Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Πληροφορίες για Αναγνώστες

Το επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «Κείμενα Παιδείας» ιδρύθηκε το 2019 (απόφαση Γ.Σ. αρ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/24266/704 στις 11/12/2019) από το Εργαστήριο «Ιστορίας της Παιδείας και Εκπαίδευσης» του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με Διευθυντή τον Καθηγητή Αθανάσιο Καραφύλλη, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».

Το περιοδικό "Κείμενα Παιδείας" έχει πάρει ISSN: 2732-7442