Έκδοση 6ου τεύχους

2023-07-13

Μόλις δημοσιεύτηκε (13/7/2023) το 6ο τεύχος του περιοδικού Κείμενα Παιδείας.

Η επόμενη περίοδος υποβολής εργασιών για δημοσίευση στο 7ο τεύχος που θα αναρτηθεί τον Ιανουάριο του 2024, είναι από 1/9/2023 έως 31/10/2023.