Έκδοση 7ου τεύχους

2024-01-02

Μόλις δημοσιεύτηκε (2/1/2024) το 7ο τεύχος του περιοδικού Κείμενα Παιδείας.

Η επόμενη περίοδος υποβολής εργασιών για δημοσίευση στο 8ο τεύχος που θα αναρτηθεί τον Ιούλιο του 2024, είναι από 1/3/2024 έως 30/4/2024.