Έκδοση 8ου τεύχους

2024-07-01

Μόλις δημοσιεύτηκε (1/7/2024) το 8ο τεύχος του περιοδικού Κείμενα Παιδείας.

Η επόμενη περίοδος υποβολής εργασιών για δημοσίευση στο 9ο τεύχος που θα αναρτηθεί τον Ιανουάριο του 2025, είναι από 1/9/2024 έως 31/10/2024.