Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την εφαρμογή του μοντέλου «Bring Your Own Device (BYOD)» στην εκπαιδευτική διαδικασία


Δημοσιευμένα: Jan 12, 2021
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ
Περίληψη

Η τεχνολογία έχει πλέον εισβάλει σε κάθε πτυχή της προσωπικής καθώς και της επαγγελματικής μας καθημερινότητας. Η εκπαίδευση δεν συνιστά εξαίρεση αφού ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναγνωρίζεται από την πολιτεία η οποία και έχει υλοποιήσει έργα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχο την αξιοποίησή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική εμφανίστηκε η λεγόμενη «φορητή μάθηση», μια μορφή μάθησης η οποία είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο και προκύπτει με τη χρήση φορητών συσκευών τεχνολογίας. Η φορητή μάθηση είναι συνυφασμένη με την εφαρμογή του μοντέλου «Bring Your Own Device (BYOD)» ή «Φέρτε τη δική σας συσκευή», μοντέλο κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί όπως και οι μαθητές μπορούν να φέρνουν και να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους φορητές συσκευές τεχνολογίας (όπως Smartphones, Tablets κ.ά.) για τις ανάγκες της διδασκαλίας, μέσα στη σχολική τάξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει και να παρουσιάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου BYOD στη εκπαιδευτική διαδικασία. Μία πρακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου αλλά στην ελληνική εκπαίδευση η εφαρμογή της περιορίζεται σε μεμονωμένες προσπάθειες εκπαιδευτικών κυρίως μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή μέσω εφαρμογής πειραματικών και καινοτόμων δράσεων. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως προσέγγιση η βολική δειγματοληψία και ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αρκετά ελπιδοφόρα αφού σύμφωνα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών φαίνεται να υπάρχει εκ’ μέρους τους ένας καλός βαθμός εξοικείωσης με τις φορητές συσκευές και η προθυμία εφαρμογής του μοντέλου από τους ίδιους δείχνει να έχει θετικό πρόσημο αρκεί να συνοδεύεται με την κατάλληλη επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη. Θετική αλλά ως ένα βαθμό επιφυλακτική δείχνει να είναι η πρόθεσή τους σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου BYOD από τους μαθητές, εάν βέβαια η νομοθεσία το επιτρέψει.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ, Δ.Π.Θ.
Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής