| More

Μια επισκόπηση του πεδίου των εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Views: 404 Downloads: 278
Stamatios Papadakis (https://orcid.org/0000-0003-3184-1147), Michail Kalogiannakis (http://orcid.org/0000-0002-9124-2245)
Stamatios Papadakis, Michail Kalogiannakis

Περίληψη


Στις μέρες μας, τα μέσα οθονών αφής έχουν στην κυριολεξία εκτοξευθεί και τα παιδιά νεαρής ηλικίας έχουν γίνει χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως είναι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες. Αυτές οι συσκευές υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις προηγμένες χώρες, ουσιαστικά ως οικογενειακές συσκευές, ορισμένες φορές ως ‘ατομική ιδιοκτησία’ του παιδιού αποτελώντας την ‘πρώτη’ τους επιλογή, τόσο λόγω των χαρακτηριστικών τους όσο και της πληθώρας των συνοδευτικών τους εφαρμογών. Η δημοτικότητα των μέσων αυτών στα παιδιά νεαρής ηλικίας έχει οδηγήσει στην παραγωγή δεκάδων χιλιάδων φορητών εφαρμογών που υπάρχουν διαθέσιμες είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή στα δυο δημοφιλή διαδικτυακά ηλεκτρονικά καταστήματα, Apple App Store και Google Play, και οι οποίες - θεωρητικά τουλάχιστον - έχουν σχεδιαστεί για να διδάσκουν ποικίλες μαθησιακές περιοχές. Ωστόσο, παρά την δεδηλωμένη επιθυμία και εν μέρει ανάγκη των γονέων και εκπαιδευτικών  να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές αυτές, στην πλειονότητα τους οι διαθέσιμες εφαρμογές οι οποίες αυτοπροβάλλονται ως «εκπαιδευτικές», έχουν ελάχιστα δικαιώσει τον αυτοπροσδιορισμό τους, καθώς στην πλειοψηφία τους έχουν μηδαμινή ή ελάχιστη εκπαιδευτική αξία. Η παρούσα εργασία η οποία αποτελεί μια επισκόπηση του πεδίου επιχειρεί να αποτυπώσει την  κατάσταση που επικρατεί στο οικοσύστημα των εκπαιδευτικών εφαρμογών και την αναντίρρητη ανάγκη γονέων και εκπαιδευτικών για εφαρμογές με πραγματική εκπαιδευτική αξία.


Λέξεις κλειδιά


έξυπνες φορητές συσκευές; παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας; γονείς; εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας; εκπαιδευτικές εφαρμογές

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Blum-Ross, A., Donoso, V., Dinh, T., Mascheroni, G., O’Neill, B., Riesmeyer, C., & Stoilova, M. (2018). Looking forward: Technological and social change in the lives of European children and young people. Report for the ICT Coalition for Children Online. Brussels: ICT Coalition.

Bratitsis, T. (2018). An Attempt for Critical Categorization of Android Applications Available for the Greek Kindergarten. In M. Auer & T. Tsiatsos (Eds). Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol 725 (pp. 56-68). Dordrecht: Springer.

Calder, N. (2015). Apps: Appropriate, Applicable, and Appealing? In T. Lowrie, R. Jorgensen (Zevenbergen) (Eds.), Mathematics Education in the Digital Era 4, Digital games and mathematics learning (pp. 233-250). Dordrecht: Springer.

Callaghan, M. N., & Reich, S. M. (2018). Are educational preschool apps designed to teach? An analysis of the app market. Learning, Media and Technology, 43(3), 280-293.

Callaghan. M. (2018). Educational apps designed for kids: Avoiding missed opportunities. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://bold.expert/educational-apps-designed-for-kids-avoiding-missed-opportunities/

Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M. (2018). Young children (0-8) and digital technology, a qualitative study across Europe. JRC 110359, EUR 29070 EN, Publications Office of the European Union.

Chiong, C., & Shuler, C. (2010). Learning: Is there an app for that. In Investigations of young children’s usage and learning with mobile devices and apps. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.

Common Sense Media. (2013). Zero to eight: Children’s media use in America 2013. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america-2013

Courage, M. L., & Troseth, G. L. (2016). Infants, Toddlers and Learning from Screen Media. In: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Rvachew S, topic ed. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: http://www.child-encyclopedia.com/technology-early-childhood-education/according-experts/infants-toddlers-and-learning-screen-media.

Couse, L. J., & Chen, D. W. (2010). A tablet computer for young children? Exploring its viability for early childhood education. Journal of research on technology in education, 43(1), 75-96.

Dashti, F. A., & Yateem, A. K. (2018). Use of mobile devices: A case study with children from Kuwait and the United States. International Journal of Early Childhood, 50(1), 121-134.

Donahoo, D. (2012). The Future of Apps for Young Children: Beyond ABC & 123. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.huffpost.com/entry/the-future-of-apps-for-yo_b_1771395

Donahoo, D. (2013). Seeking better apps for young children. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.fredrogerscenter.org/2013/03/seeking-better-apps-for-young-children/

Dong, P. I. (2018). Exploring Korean parents’ meanings of digital play for young children. Global Studies of Childhood, 8(3), 238-251.

Dorouka, P., Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (2019). Tablets & apps for promoting Robotics, Mathematics, STEM Education and Literacy in Early Childhood Education. International Journal of Mobile Learning and Organisation (Forthcoming article)

Dunn, J., Gray, C., Moffett, P., & Mitchell, D. (2018). ‘It’s more funner than doing work’: children’s perspectives on using tablet computers in the early years of school. Early Child Development and Care, 188(6), 819-831.

Eisen, S. (2017). Learning from apps and objects: The human touch. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://bold.expert/the-human-touch/

Erdogan, N. I., Johnson, J. E., Dong, P. I., & Qiu, Z. (2019). Do Parents Prefer Digital Play? Examination of Parental Preferences and Beliefs in Four Nations. Early Childhood Education Journal, 47(2), 131-142.

Flewitt, R., Kucirkova, N., & Messer, D. (2014). Touching the virtual, touching the real: iPads and enabling literacy for students experiencing disability. Australian Journal of Language & Literacy, 37(2), 107-116.

Godfrey, B. J., & Reed, M. (2013). App store after five years. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: http://actonline.org/2013/07/19/app-store-after-five-years/

Guernsey, L. (2014). Envisioning a digital age architecture for early education. Washington DC: New America-Education Policy Program. Ανακτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.newamerica.org/education-policy/policy-papers/envisioning-a-digital-age-architecture-for-early-education

Guernsey, L., & Levine, M. H. (2015). Tap, click, read: Growing readers in a world of screens. John Wiley & Sons.

Guernsey, L., Levine, M., Chiong, C., & Severns, M. (2012). Pioneering literacy in the digital wild west: Empowering parents and educators. Washington, DC: Campaign for Grade-Level Reading.

Hiniker, A., Suh, H., Cao, S., & Kientz, J. A. (2016). Screen time tantrums: how families manage screen media experiences for toddlers and preschoolers. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 648-660). New York: ACM.

Hirsh-Pasek, K., Zosh, J. M., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., Robb, M. B., & Kaufman, J. (2015). Putting education in ‘educational’ apps: Lessons from the science of learning. Psychological Science in the Public Interest, 16(1), 3-34.

Hurwitz, L. B. (2018). Getting a read on ready to learn media: A meta-analytic review of effects on literacy. Child development. doi:10.1111/cdev.13043

Kabali, H. K., Irigoyen, M. M., Nunez-Davis, R., Budacki, J. G., Mohanty, S. H., Leister, K. P., & Bonner, R. L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. Pediatrics, 136(6), 1044-1050.

Kalogiannakis, M., & Papadakis, St. (2017a). A proposal for teaching ScratchJr programming environment in preservice kindergarten teachers. In Proceedings of the 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Research, practice and collaboration in science education. Dublin City University and the University of Limerick, Dublin, Ireland, 21-25 August 2017.

Kalogiannakis, M., & Papadakis, St. (2017b). Pre-service kindergarten teachers acceptance of ‘ScratchJr’ as a tool for learning and teaching computational thinking and Science education. In Proceedings of the 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Research, practice and collaboration in science education. Dublin City University and the University of Limerick, Dublin, Ireland, 21-25 August 2017.

Kalogiannakis, M., & Papadakis, St. (2017c). Combining mobile technologies in environmental education: A Greek case study. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 11(2), 108-130.

Kalogiannakis, M., & Papadakis, St. (2019). Evaluating pre-service kindergarten teachers’ intention to adopt and use tablets into teaching practice for natural sciences. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 13(1), 113-127.

Kalogiannakis, M., Nirgianaki, G.-M., & Papadakis, St. (2018). Teaching magnetism to preschool children: the effectiveness of picture story reading. Early Childhood Education Journal, 46(5), 535-546.

Kalogiannakis, Μ., Ampartzaki, M., Papadakis, St., & Skaraki, E. (2018). Teaching Natural Science Concepts to Young Children with Mobile Devices and Hands-on Activities. A Case Study. International Journal of Teaching and Case Studies, 9(2), 171-183.

Kucirkova, N. (2016). Trans-and intra-apps: innovating the app market and use. In Apps, Technology and Younger Learners: international evidence for teaching, (pp. 272-284). New York-London: Routledge.

Kucirkova, N., Messer, D., Sheehy, K., & Panadero, C. F. (2014). Children's engagement with educational iPad apps: Insights from a Spanish classroom. Computers & Education, 71, 175-184.

Lange, T. & Meaney, T. (2018). Talking about mathematics in two languages: Can parental views inform the development of digital games for young children? Nordic Studies in Mathematics Education, 23 (3-4), 203–223.

Larkin, K. (2013). Mathematics Education: Is there an app for that? In V. Steinle, L. Ball, & C. Bardini (Eds.), Proceedings of the 36th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Mathematics education: Yesterday, today and tomorrow, (pp. 426–433). Melbourne, Australia: MERGA.

Larkin, K. (2015a). The search for fidelity in geometry apps: an exercise in futility? In M. Marshman, V. Geiger, & A. Bennison (Eds.), Mathematics education in the margins. Proceedings of the 38th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (pp. 341–348). Sunshine Coast: MERGA.

Larkin, K. (2015b). An app! An app! My kingdom for an app: an 18 month quest to determine whether apps support mathematical knowledge building. In T., Lowrie & R., Jorgensen (Eds.), Digital games and mathematics learning: potential, promises and pitfalls. New York: Springer.

Larkin, K., Kortenkamp, U., Ladel, S., & Etzold, H. (2018). Using the ACAT Framework to Evaluate the Design of Two Geometry Apps: an Exploratory Study. Digital Experiences in Mathematics Education, 5(1), 59-92.

Livingstone, S., Mascheroni, G., Dreier, M., Chaudron, S. & Lagae, K. (2015). How parents of young children manage digital devices at home: The role of income, education and parental style. London: EU Kids Online, LSE.

Lynch, J., & Redpath, T. (2014). ‘Smart’ technologies in early years literacy education: A meta-narrative of paradigmatic tensions in iPad use in an Australian preparatory classroom. Journal of Early Childhood Literacy, 14(2), 147-174.

Marsh, J., Plowman, L., Yamada-Rice, D., Bishop, J.C., Lahmar, J., Scott, F., Davenport, A., Davis, S., French, K., Piras, M., Thornhill, S., Robinson, P. & Winter, P. (2015). Exploring play and creativity in pre-schoolers’ use of apps: Final project report. Technology and Play. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: http://www.techandplay.org/reports/TAP_Final_Report.Pdf

Martens, M., Rinnert, G. C., & Andersen, C. (2018). Child-Centered Design: Developing an Inclusive Letter Writing App. Frontiers in psychology, 6(9), 2277.

Mascheroni, G., Livingstone, S., & Chaudron, S. (2016). Learning versus play or learning through play? Media Education, 7(2), 261-280.

Murphy, S., & Headley, M. (2018). The role of digital technology in teen mothers’ and their children’s literacy. Journal of Early Childhood Literacy, https://doi.org/10.1177/1468798418783326

Neumann, M. M. (2016). Young children's use of touch screen tablets for writing and reading at home: Relationships with emergent literacy. Computers & Education, 97, 61-68.

Palaigeorgiou, G., Kamarina, K., Bratitsis, T., & Xefteris, S. (2017). Parental Mediation of Tablet Educational Use at Home and at School: Facilitators or Preventers? In Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, (pp. 924-935). Springer, Cham.

Papadakis, S. (2018). The use of computer games in classroom environment. International Journal of Teaching and Case Studies, 9(1), 1-25.

Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2019). Parental involvement and attitudes towards young Greek children’s mobile usage. International Journal of Child-Computer Interaction. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2019.100144

Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (2017a). Mobile educational applications for children. What educators and parents need to know. International Journal of Mobile Learning and Organisation (Special Issue on Mobile Learning Applications and Strategies), 11(3), 256-277.

Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (2017b). Evaluation of Greek Android mobile applications for preschoolers. Preschool and Primary Education, 5, 65-100.

Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (2019). Evaluating a Course for Teaching Advanced Programming Concepts with Scratch to Preservice Kindergarten Teachers: A Case Study in Greece. In D. Farland-Smith (Ed.), Early Childhood Education, 1-19, UK-London: IntechOpen Limited.

Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (Eds) (2020). Mobile Learning Applications in Early Childhood Education. USA-PA: IGI Global (under publication). https://www.igi-global.com/book/mobile-learning-applications-early-childhood/233147

Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016a). Comparing tablets and PCs in teaching mathematics: An attempt to improve mathematics competence in early childhood education. Preschool and Primary Education, 4(2), 241-253.

Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016b). Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in preschool education: a case study. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 10(3), 187-202.

Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2017). Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers. Education and Information Technologies, 22(6), 3147-3165.

Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2018). Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review. Computers & Education, 116, 139-160.

Plowman, L., Stevenson, O., Stephen, C., & McPake, J. (2012). Preschool children’s learning with technology at home. Computers & Education, 59(1), 30-37.

Rideout V, Saphir M, Pai S, Rudd A, & Pritchett J. (2014). Zero to Eight: children’s media use in America 2013. Common Sense Media. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-mediause-in-america-2013

Rideout, V. (2017). The Common Sense census: Media use by kids age zero to eight. San Francisco, CA: Common Sense Media.

Roldán-Álvarez, D., Márquez-Fernández, A., Martín, E., & Guzmán, C. (2016). Learning experiences using tablets with children and people with autism spectrum disorder. In European Conference on Technology Enhanced Learning (pp. 640-643). Springer, Cham.

Sari, B., Takacs, Z., & Bus, A. (2017). What are we downloading for our children? Best-selling children’s apps in four European countries. Journal of Early Childhood Literacy. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/1468798417744057

Schacter, J., Shih, J., Allen, C. M., DeVaul, L., Adkins, A. B., Ito, T., & Jo, B. (2016). Math shelf: A randomized trial of a prekindergarten tablet number sense curriculum. Early Education and Development, 27(1), 74-88.

Sheehan, K. J., Hightower, B., Lauricella, A. R., & Wartella, E. (2018). STEM Media in the Family Context: The Effect of STEM Career and Media Use on Preschoolers' Science and Math Skills. European Journal of STEM Education, 3(3), 17.

Shuler, C., Levine, Z., & Ree, J. (2012). iLearn II: An analysis of the education category of Apple’s app store. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.

Statista (2019a). Cumulative number of apps downloaded from the Apple App Store from July 2008 to June 2017 (in billions). Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.statista.com/statistics/263794/number-of-downloads-from-the-apple-app-store/

Statista. (2019b). Most popular Apple App Store categories in May 2019, by share of available apps. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.statista.com/statistics/270291/popular-categories-in-the-app-store/

Statista (2019c). Worldwide mobile app revenues in 2014 to 2023 (in billion U.S. dollars). Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2019 από: https://www.statista.com/statistics/269025/worldwide-mobile-app-revenue-forecast/

Vaala, S., Ly, A., & Levine, M. H. (2015). Getting a Read on the App Stores: A Market Scan and Analysis of Children's Literacy Apps. Full Report. In Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. 1900 Broadway, New York, NY 10023.

Wartella, E., Rideout, V., Lauricella, A. R., & Connell, S. (2013). Parenting in the age of digital technology. Report for the Center on Media and Human Development School of Communication Northwestern University.

Wohlwend, K. E. (2017). Toddlers and touchscreens: Learning ‘Concepts Beyond Print’ with tablet technologies. In R. J. Meyer & K. F. Whitmore (Eds.), Reclaiming early childhood literacies: Narratives of hope, power, and vision. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Xie, H., Zhou, Z., Peng, J., Qin, M., Huang, X., & Tian, F. (2018). Can Touchscreen Devices be Used to Facilitate Young Children’s Learning? A Meta-Analysis of Touchscreen Learning Effect. Frontiers in Psychology, 9, 2580.

ΕΑΙΤΥ. (2008). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70. ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ). Πάτρα.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2020 Stamatios Papadakis, Michail Kalogiannakis