Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Τόμ. 12 Αρ. 2 (2016)

Δημοσιευμένα: 2016-12-04

Editorial

Ευαγγελία Μανούσου

Digital Student Conference Platform Implementation: The case study of the “Research Project” course

Vasileios Orfanakis, Stamatios Papadakis, Michail Kalogiannakis, Maria Ampartzaki, Kostas Vassilakis