Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις/ Εταιρίες: προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανοικτής μάθησης


Δημοσιευμένα: Dec 27, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρίες/Ενώσεις ανοικτή μάθηση επιστημονικότητα ανοικτότητα Κοινωνία των Πολιτών
Maria Niari
https://orcid.org/0000-0001-6084-5206
Michail Kalogiannakis
https://orcid.org/0000-0002-9124-2245
Antonis Lionarakis
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο καταγράφεται η διαδικασία και τα κύρια συμπεράσματα από τη συζήτηση που διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ICODL 2017, στην Αθήνα το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017. Η συζήτηση-πάνελ είχε τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις / Εταιρίες. Παρελθόν, παρόν και μέλλον». Όπως προκύπτει από τη συνοπτική παρουσίαση του προφίλ των επιστημονικών εταιρειών/ενώσεων που συμμετείχαν και των δραστηριοτήτων τους, είμαστε μπροστά σε ένα πλήθος δράσεων και δραστηριοτήτων, από τις οποίες μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλά ο σύγχρονος Έλληνας επιστήμονας και η εκπαιδευτική κοινότητα εν γένει. Μπορεί το κοινό στο οποίο απευθύνονται να διαφέρει, ωστόσο οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της ανοικτότητας, η δέσμευση στην επιστημονικότητα και η προαγωγή της έρευνας και της ποιότητας στην εκπαίδευση και την επιστήμη είναι κοινός τόπος. Παράλληλα, η διαφαινόμενη δυναμική και η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία των επιστημονικών ενώσεων/εταιρειών στα εγχώρια και διεθνή δρώμενα ενισχύει την άποψη του σημαντικού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν στο χώρο της Κοινωνίας των πολιτών και της άτυπης μάθησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος δεύτερο / Section 2
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Δημητράκος, Δ. (1991). Επιστημονική Γνώση και κριτική σκέψη. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 82, σελ. 3-11. doi: http://dx.doi.org/10.12681/grsr.601. Ανακτήθηκε 9/12/2017 από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7199
Λιοναράκης Α., (2013) Κοινωνία των πολιτών και άτυπη μάθηση: δύο διαμορφωτές του πολιτικού γίγνεσθαι και του εκπαιδευτικού συστήματος, Στο Α. Κοντάκος και Φ. Καλαβάσης (Επιμ.) Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και νοήματα (σελ. 163 – 175), Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις Διάδραση.
Λιοναράκης, Α., Νιάρη, Μ., Μανούσου, Ε., & Παπαδημητρίου, Σ. (2015). Τα εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 132-134.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)