Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Developing a student support system at the Hellenic Open University


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
student support open and distance education educational needs digital platform and tools
Antonis Lionarakis
Maria Niari
Anna Apostolidou
Kiriaki Sfakiotaki
Efi Ligoutsikou
Περίληψη
.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Aggelaki, Μ. Ε., Kalles, D., & Trifona, Ν. (2011). Developmentofan e-learning system for distance education. In: C. Panagiotakopoulos (Ed.), Proceedings of 2nd Conference ETPE. Patras, 28-30/04/2011. Retrieved 08/072018 fromhttp://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1688.pdf. [in Greek]
Altbach, P. G. (2010). Access Means Inequality. International Higher Education, 61(3-5). Retrieved 26/03/2016 from
Butcher, N., & Hooser, S. (2014). A Guide to Quality in Post-Traditional Online Higher Education. Academic Partnerships.
Butcher, N., & Wilson-Strydom, M. (2013). A Guide to Quality in Online Learning. Academic Partnerships.
Clair, D.(2015). A Simple Suggestion for Reducing First Time Online Student Anxiety, Merlot Journal of Online Learning and Teaching, 11(1). Retrieved 25/11/2015 from http://jolt.merlot.org/vol11no1/StClair_0315.pdf
Henri, F.,& Pudelko, B. (2003). Understanding and analyzing activity and learning in virtual communities. Journal of Computer Assisted Learning, 19, pp. 474-487. Retrieved 12/10/2016 from https://hal.inria.fr/file/index/docid/190267/filename/Henri-France-2003.pdf.
Hurd, S. (2000). Distance language learners and learner support: beliefs, difficulties and use of strategies. Links and Letters 7: Autonomy in language learning 7, pp. 61-80. Retrieved 09/07/2018 from http://oro.open.ac.uk/21782/1/DLLLearnSupp-LinksLetters-Hurd-2000.pdf
Jones, S. & Meyer, R. (2012). The Virtual Face of Distance Learning at Public Colleges and Universities: What Do Websites Reveal about Administrative Student Support Services? Online Journal of Distance Learning Administration. (15), 4. Retrieved 10/11/2016 from
Keegan, D. (2003). Introduction. In: Rekkedal, T, Keegan, D, Fritsch h. et al. (Eds.), The role of student support services in e-learning systems, pp. 1-6. Zentrales Institut für Fernstudienforschung: Fernuniversität Hagen. Retrieved 24/03/2015 from https://ubdeposit.fernunihagen.de/receive/mir_mods_00000362.
Kishore, S. (2014). Academic counselling in ODL: Information System for Capacity Building of Academic Counselors’ in IGNOU. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(2), 98- 107. Tamilnadu, INDIA. Retrieved 07/04/2018 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1043085.pdf.
Moe-Pryce, N. (2012). Is Open and Distance Learning the Key to Quality Higher Education for All? Retrieved 02/03/2015 from https://edutechdebate.org/open-and-distance-learning/are-open-anddistance-learningthe-key-to-quality-higher-education-for-all/.
Northedge, A. (2001). [(1990). The Good Study Guide. The Open University.
Rumble, G. (2001). Just how relevant is e-education to Global educational needs? Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 16(3), pp. 223-232. Retrieved 08/07/2018 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.500.2612&rep=rep1&type=pdf.
Sewart, D. (1993). Student support systems in distance education. Open Learning, 8(3), pp. 3-12.
Simpson, O. (2008) Motivating learners in open and distance learning: do we need a new theory of learner support? Open Learning The Journal of Open and Distance Learning, 23(3), pp. 159–170. Retrieved 24/03/2015 from http://oro.open.ac.uk/19221/2/CE977BD9.pdf
Tait, A. (2000). Planning student support for open and distance learning. Open learning, 15(3), pp. 287-299.
Tait, A. (2003a). Guest Editorial-Reflections on Student Support in Open and Distance Learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 4(1).
Tait, A. (2003b). Reflections on Student Support in Open and Distance Learning. In International Review of Research in Open and Distance Learning. Retrieved 23/03/2015 from www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/134/214
Thorpe, M. (2002). Rethinking Learner Support: the Challenge of Collaborative On-line Learning. Open Learning, 17(2), pp. 105–119.
Whiteford, G., Shah, M., & Sid Nair, C. (2013). Equity and excellence are not mutually exclusive: A discussion of academic standards in an era of widening participation. Quality Assurance in Education, 21(3), pp. 299-310. Retreived 26/03/2015 from http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/QAE-Apr-2012-0020
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)