ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 55-56 (2019)

Δημοσιευμένα: 09.09.2022

Περιεχόμενα τεύχους 55-56

Συντακτική Επιτροπή

Λέξεις που αποχωρούν

Θανάσης Γ. Ανωγιάτης

Ο ταξιδευτής

Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου

Ο ηλίανθος; Χειμωνιάτικη εικόνα;

Βασίλειος Χ. Μπότσιος

Αστέρι, Ήλιος και Φεγγάρι

π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος