ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 47-48 (2011)

Δημοσιευμένα: 31.12.2011

Περιεχόμενα

Συντακτική Επιτροπή

Ένα συμβάν και το χρονικό μιας εποχής

Κωνσταντίνος Κωστούλας

Ιταλικά σχολεία στην Πρέβεζα: 1890-1940

Ευάγγελος Καινούργιος