ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 43-44 (2007)

Δημοσιευμένα: 31.12.2007

Εισαγωγή

Συντακτική Επιτροπή

Η στροφή της Κλεοπάτρας...

Στέφανος Η. Σταμάτης

Η αρχαία Πανδοσία

Όλγα Καρούτα

Τα λιτρουβιά της Πρέβεζας

Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου

Τα πηγάδια της Πρέβεζας

Πέτρος Αρταβάνης

Γράμμα από την Πρέβεζα, Πρέβεζα

Στέλιος Θ. Μαφρέδας