Μεθοδολογία παιδαγωγικής ανάλυσης κινηματογραφικής ταινίας Methodik pädagogischer Spielfilmanalyse Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg στο Μάιντς


Δημοσιευμένα: Nov 27, 2022
Christian Beck
Περίληψη

Στο παρακάτω άρθρο παρουσιάζεται μια προσέγγιση-ανάλυση σημαντικών σκηνών-κλειδιών προσανατολιζόμενη στην ανάλυση ταινιών του Faulstich και της αντικειμενικής ερμηνευτικής του Oevermann. Επεξηγείται ο όρος "Καθορισμός παιδαγωγικής περίπτωσης" και ακολουθούν τα "Βήματα της ανάλυσης" και το "Παράρτημα".

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο