Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία


Δημοσιευμένα: Νοε 27, 2022
Αλιβίζος Σοφός
Περίληψη

Το ενδιαφέρον του άρθρου εστιάζεται στην πρακτική αξιοποίηση της ταινίας και του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό παρουσιάζονται πέντε πρακτικές ανάλυσης οπτικοακουστικών κειμένων που βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία: 1. ο οπτικοακουστικός διάλογος, 2. η δεξαμενή ιδεών, 3. η ανάλυση οπτικοακουστικού περιεχομένου σε μικτές ομάδες εργασίας, 4 η ανάλυση περιεχομένου σε επάλληλους κύκλους εργασίας και 5. η ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας σε ομάδες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο