Τόμ. 2 Αρ. 1 (2006)

Δημοσιευμένα: 31.07.2022

Στην ιστορική περίοδο που διανύουμε λαμβάνουν χώρα σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές τόσο στο κοινωνικό όσο και στο επιστημονικό περιβάλλον του σχολείου. Ο πολιτισμικός πλουραλισμός, οι νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας καθώς και οι νέες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία που αφορούν είτε άμεσα είτε έμμεσα την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία, θέτουν ζητήματα αναστοχασμού και, ενδεχομένως, υπέρβασης των αυτονόητων μέχρι σήμερα παιδαγωγικών στόχων και πρακτικών. Οι εργασίες που παρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος θίγουν αυτό ακριβώς το ζητούμενο της ανάδειξης μιας σειράς νέων παιδαγωγικών προκλήσεων καθώς και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων διαχείρισή τους.

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λουκάς Μουστάκας, Νικόλαος Αναστασάτος, Έλενα Θεοδωροπούλου, Μαρία Καΐλα