Επικοινωνία

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 

Κύπρου 74-76, 112 57, Αθήνα

 

Greek General and Comparative Literature Association

Kyprou 74-76, 112 57, Athens, Greece

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευριπίδης Γαραντούδης (Evripidis Garantoudis)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνμιο Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Ευριπίδης Γαραντούδης (Evripidis Garantoudis)