Πληροφορίες για Συγγραφείς

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κείμενο προς δημοσίευση στο Δελτίο σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα Σχετικά με το Περιοδικό σχετικά με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του περιοδικού, καθώς και την ιστοσελίδα Οδηγίες προς Συγγραφείς. Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό προτού υποβάλουν την εργασία τους. Εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι μπορούν να συνδεθούν με το λογαριασμό τους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 5 στάδια.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο προβλήμα στην υποβολή άρθρου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ePublishing του ΕΚΤ