| More
Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Σύγκριση;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Το περιοδικό δέχεται για δημοσίευση ανέκδοτα κείμενα, μελέτες και βιβλιοκρισίες, συναφή με το αντικείμενό του, στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, αλλά εξετάζει κατά περίπτωση και υποβολές σε άλλες γλώσσες.

Τα κείμενα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της σελίδας του περιοδικού. 

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 

http://helpdesk.epublishing.ekt.gr/

Ή επικοινωνήστε με τη Γραμματέα Σύνταξης, titikad@gmail.com

Οι προς δημοσίευση μελέτες πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο εργοβιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα. Αν είναι γραμμένες στα ελληνικά, τα κείμενα συνοδεύονται απαραιτήτως από περίληψη στα αγγλικά ή γαλλικά, ενώ αν είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα συνοδεύονται από περίληψη στα ελληνικά.

Η συντακτική επιτροπή διαβάζει τις μελέτες και αποφαίνεται αν πληρούν τις  παραπάνω προϋποθέσεις δημοσίευσης. Εάν τις πληρούν, αναθέτει ανωνύμως τις μελέτες σε έναν ή δύο εξωτερικούς ειδικούς κριτές. Όλη η διαδικασία της τυφλής αξιολόγησης γίνεται μέσω της πλατφόρμας του περιοδικού. Ο συγγραφέας έχει πρόσβαση στις αξιολογήσεις. 

Εάν ο κριτής ή οι κριτές εγκρίνουν καταρχάς τη δημοσίευση του κειμένου, με την προϋπόθεση όμως ότι ο συγγραφέας θα δεχτεί να επιφέρει τις αλλαγές, συμπληρώσεις κ.λπ. που υποδεικνύουν στη γραπτή απάντησή τους, τότε το κείμενο προωθείται προς τον συγγραφέα μαζί με τις βελτιωτικές προτάσεις του κριτή ή των κριτών. Στη σχετική αλληλογραφία με τον συγγραφέα οι κριτές μνημονεύονται απλώς ως «κριτής Α» και «κριτής Β» . Εάν ο συγγραφέας δεχτεί και επιφέρει στο κείμενό του τις προτεινόμενες αλλαγές, τότε το κείμενο εγκρίνεται από τη συντακτική επιτροπή στην τελική του μορφή και προωθείται προς δημοσίευση.

Η παραπάνω διαδικασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Το περιοδικό δεν υιοθετεί κατ΄ ανάγκην τις απόψεις των συγγραφέων και ακολουθεί το μονοτονικό σύστημα, αλλά διατηρεί κατά βάση αναλλοίωτο το ορθογραφικό και τονικό σύστημα που ακολουθεί ο κάθε συγγραφέας.


Οδηγίες υποβολής κειμένων

 1. Οι εικόνες αποστέλλονται σε χωριστό αρχείο σε μορφή tiff-gif ή jpg, σε υψηλή ανάλυση, με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στο κείμενο στην ονομασία τους: π.χ. smithfigure1.tiff. Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν λεζάντα και κατά περίπτωση αναφορά πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο συγγραφέας οφείλει να έχει τη σχετική άδεια χρήσης.

2. Το κείμενο συνοδεύεται από περίληψη 200-250 λέξεων στην αγγλική ή σε μία από τις γλώσσες που αποδέχεται το περιοδικό και από 5-8 λέξεις-κλειδιά.

 3. Στην πρώτη σελίδα γράφεται ο τίτλος του άρθρου και το όνομα του συγγραφέα στο κέντρο με πεζά έντονα 12 pt και σε απόσταση μιας γραμμής. Στην επόμενη γραμμή, με πλάγια γράμματα, δηλώνεται η ιδιότητα (π.χ. Πανεπιστήμιο) του συγγραφέα.

4. Ακολουθείται το βιβλιογραφικό σύστημα APA 6, διαθέσιμο εδώ: https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf

 

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Το άρθρο που υποβάλλεται στη Σύγκριση είναι πρωτότυπο και μη δημοσιευμένο και δεν έχει υποβληθεί προς κρίση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.
  2. Το άρθρο δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές άδειες χρήσης.
  3. Ο συγγραφέας αποδέχεται την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού.
  4. Το άρθρο έχει συνταχθεί με βάση τις Οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού.
  5. Το περιοδικό έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει πρώτο διεθνώς το άρθρο σε ένα τεύχος του.
  6. Ο συγγραφέας διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία του άρθρου του με βάση την πολιτική του περιοδικού. Η αναδημοσίευση απαιτεί την άδειά του.
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό Σύγκριση διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άρθρων τους, δίνοντας στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό Σύγκριση διατίθενται με άδεια Creative Commons 4.0 και σύμφωνα με την άδεια μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, με αναφορά στο/στη συγγραφέα και στην πρώτη δημοσίευση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με δικαίωμα τροποποίησης μόνον με παρόμοια διανομή (αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο).

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.