Προς μια ποιητική του σώματος: Evi Voyiatzaki, The Body in the Text: James Joyce's Ulysses and the Modem Greek Novel, Lanham/ Boulder/New York/Oxford, Lexington Books, 2002 - xv + 251 p.


Δημοσιευμένα: Jan 31, 2017
Χ. Μ. Νιφτανίδου
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Βιβλιο-συγκρίσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)