Ειδολογικές κατηγορίες και διασυστηματικότητα στον Αλκαίο και την αρχαϊκή Ελλάδα


Δημοσιευμένα: Feb 6, 2017
Dimitrios Yatromanolakis
Περίληψη

Η μεθοδολογική και θεωρητική προσέγγιση που προτείνεται σε αυτό το άρθρο στοχεύει σε μια συστηματική και συγχρονική διερεύνηση των ειδολογικών κατηγοριών στις μελικές ποιητικές συνθέσεις της αρχαϊκής περιόδου μέσα στα εκάστοτε κοινωνικοπολιτικά και τελεστικά τους πλαίσια, καθώς και υπό το φως συγκριτικών ανθρωπολογικών μελετών. Έμφαση δίδεται στην πολιτική ρητορική και στη διαλεκτική ειδολογικών συστημάτων λόγου στα αποσπάσματα του Αλκαίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Dimitrios Yatromanolakis

Ο Δημήτριος Γιατρομανωλάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και επισκέπτης καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Harvard. Είναι επίσης ερευνητής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. Έχει διατελέσει πανεπιστημιακός ερευνητής στο Διεπιστημονικό Κέντρο Society of Fellows, στο Πανεπιστήμιο Harvard. To 2005 έλαβε το Berlin Prize της Αμερικανικής Ακαδημίας του Βερολίνου. Στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins είναι επίσης αναπληρωτής καθηγητής στα τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)