Ο μύθος του Ορφέα στη λογοτεχνία και στις άλλες τέχνες


Δημοσιευμένα: Jan 31, 2017
Costas Sterghiopoulos
Περίληψη
Allocution d'ouverture au colloque sur «Le mythe d'Orphée dans la Xm. littérature et les autres arts», qui a eu lieu à l'université d'Athènes, en janvier 1998, prononcée par le professeur Costas Sterghiopoulos. président de la Société grecque de littérature générale et comparée. Compte rendu des manifestations relatives à Orphée, qui avaient eu lieu à Athènes l'année précédente; développement des principaux points et variations du mythe d'Orphée, transmis par la tradition antique; informations d'écrivains de l'Antiquité sur le statut d'Orphée; enfin, mise en relief de la fréquente présence de son mythe dans la littérature et les autres arts, de l'Antiquité à nos jours.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.