Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Λογοτεχνικός και κινηματογραφικός αφηγητής: Προς τη σύγκλιση λόγου και εικόνας στην Κάθοδο των Εννιά


Σύγκριση, τομ. 30, 2021
Δημοσιευμένα: Oct 30, 2021
Νίκη Μίγγα
https://orcid.org/0000-0002-1215-3093
Περίληψη

Narrateur littéraire et cinématographique:
Vers la convergence de la parole et de l'image dans La Descente des Neuf

La Guerre Civile Grecque a offert au récit historique une particulièrement dure version du drame humain, qui a été transporté dans un text emblématique et son adaptation au cinema. La Descente des Neuf de Thanassis Valtinos et le film de Christos Siopahas sont des exemples typiques de la rencontre des discours histo-riques, littéraires et cinématographiques. L'exploration de la convergence de la littérature et du cinéma acquiert un intérêt particulier lorsque le sujet touche à l'expérience traumatisante de la guerre, mettant en avant l'histoire comme l'inter-texte du récit littéraire et cinématographique.
Le récit dans La descente des Neuf, reconstituant des traits du langage oral comme le dynamisme et la mobilité mais aussi sa dimension expérientielle, montre une forte affinité avec les récits autobiographiques populaires. La particu-larité du récit réside dans l'utilisation prudente de la focalisation comme facteur de production de sens. La narration de Valtinos était évidemment un grand défi pour Siopahas, qui a dû trouver des moyens de visualiser un discours qui bouge au bord de l'oralité. Les difficultés du projet se situent sur deux niveaux. L'une est liée à l'incapacité inhérente du cinéma à aborder la narration à la première per-sonne. Le second découle de la grande difficulté à intégrer l'image avec des traits purement linguistiques, afin de donner au récit un sens d'oralité.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.