Ο τόπος της επίθεσης σε αυλικά συμπόσια


Δημοσιευμένα: Feb 1, 2013
Kostas Yiavis
Περίληψη
Το άρθρο αυτό υποστηρίζει ότι η επίθεση από εξωτερικό εχθρό στο γεύμα της αυλικής γιορτής και τους συνδαίτορες ήταν ένα δημοφιλέστατο μοτίβο της αρχαίας και μεσαιωνικής λογοτεχνίας, που δεν είχε συζητηθεί στη βιβλιογραφία. Παραδειγματίζονται εβδομήντα δύο περιπτώσεις του μοτίβου στην αυλική και δημώδη λογοτεχνία από τον δέκατο μέχρι τον δέκατο έκτο αιώνα στην εβραϊκή, την γαλλική, την αγγλο-νορμανδική, την αγγλική και σκωτική, την γερμανική, την ιταλική, την σκανδιναβική, την ελληνική, την περσική και την ιαπωνική παράδοση. Τα πρωιμότερα δείγματα απαντούν στα σουμεριακά, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Το κύριο στοιχείο του θέματος είναι η απροσδόκητη εμφάνιση ενός μεταμφιεσμένου εξωτερικού επισκέπτη στο αυλικό δείπνο (εναλλακτικά, ο επιτιθέμενος μπορεί να είναι και μέλος της αυλής, με την οποία, όμως, ήρθε σε ρήξη.) Ακολουθούν συρράξεις και περιπέτειες. Η χρήση της σκηνής είναι τόσο διαδεδομένη τον Μεσαίωνα, ώστε λειτουργεί συχνά ως τυπική μέθοδος εναλλαγής αφηγηματικών επεισοδίων. Το θέμα είναι συνήθως μορφολογικά σταθερό, σημασιολογικά περιορισμένο και πολιτικά ουδέτερο. Πάντως, στα χέρια επιδέξιων ποιητών που γράφουν για απαιτητικότερο κοινό το θέμα παραλλάσσεται με τρόπους που υποσκάπτουν πολλές κανονικότητες:ανατρέπει την αυτάρεσκη εικόνα που έχει η αυλή για τον εαυτό της· ακυρώνει τις διαχωριστικές γραμμές που συμβατικά χωρίζουν τους κακούς ξένους από τους καλούς ημετέρους· και ανανεώνει τα όρια της φανταστικής και ερωτικής λογοτεχνίας του Μεσαίωνα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Kostas Yiavis
Kώστας Γιαβής είναι υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von Humboldt και επισκέπτης καθηγητής Βυζαντινής, Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Έχει εκλεγεί τη θέση του επίκουρου καθηγητή Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η έκδοσή του της
ομοιοκατάληκτης μυθιστορίας Ἰμπέριος καὶ Μαργαρώνα θα δημοσιευτεί από το ΜΙΕΤ. Τώρα ασχολείται με την ιστορία των πολιτιστικών δυνάμεων που ώθησαν την ελληνική λογοτεχνία από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η διαδραστικότητα της ελληνικής λογοτεχνίας με αυτές της Δύσης, κυρίως, και της Ανατολής· η πολιτισμική κινητικότητα ως αναγκαία συνθήκη της πρώιμης νεωτερικότητας· και η αλληλεπίδραση της λογοτεχνίας με φαινομενικά ισχυρότερα πεδία, όπως οι συλλογικές ταυτότητες.
Αναφορές
O.B. Hardison, and Ernst H. Behler, “Topos”,in The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, edited by Alex Preminger and T.V.F. Brogan,Princeton, Princeton University Press, 1993

A.R.George, The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction,Critical Edition and Cuneiform Texts, vol. 1,Oxford, Oxford University Press, 2003

A.T. Murray (transl.),Homer, Odyssey, 2 vols, revised by George E. Dimock,Cambridge, MA and London, Harvard University Press, 2002

H. Rushton Fairclough (transl.), Virgil, Aeneid VII-XII, revised by G.P.Gould, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2000.

J.R. Bacon, “Aeneas in Wonderland: A Study of Aeneid VIII”, The
Classical Review, vol. 53 no. 3 (July 1939)

Cyril Bailey, Religion in Virgil, Oxford, Clarendon, 1935

Dennis E. Smith, “Table Fellowship as a Literary Motif in the Gospel of Luke”, Journal of Biblical Literature, vol. 106 no. 4 (December 1987), and more extensively idem, From Symposium to Eucharist:The Banquet in the Early Christian World, Minneapolis,Fortress Press, 2003

Peter-Ben Smit [sic], Fellowship and Food in the Kingdom (…), Tübingen,Mohr Siebeck, 2008.

Moses Gaster(ed.), “The Sefer ha-Maasiyoth”, ספר המעשיות , in Judith“Montefiore” College, Ramsgate: Report for the Year 1894-5, and Report for the Year 1895-1896,Ramsgate, 1896 idem,“Fairy Tales from Inedited Hebrew MSS.of the Ninth and Twelfth Centuries”, Folk-Lore,vol. 7 no. 3 (September 1896)

Tanchuma (Ha’Azinu 8) is available with parallel translation in Avrohom Davis (transl.and ann.); Yaakov Y.H. Puko (ed.), The Metsudah Midrash Tanchuma, מדרש תנחומא , vol. 5, Devorim,
ספר דברים , Monsey, NY, Distributed by Israel Book Shop, 2004

Salomon Buber (ed.), Midrasch Tanchuma, vol. 2, Vilnius [Wilna], 1885

Daniel C.Matt (transl. and comm.), The Zohar Pritzker Edition,
vol. 1, Stanford, Stanford University Press,2004

Gershom Scholem, and Melila Hellner-Eshed, “Zohar”, in Encyclopaedia Judaica, edited by Fred Skolnik and Michael
Berenbaum, vol. 21, Detroit, Macmillan Reference USA, 2007

Chrétien de Troyes, “Lancelot, ou le Chevalier de la Charette” in Daniel Poirion (gen. ed.),Chrétien de Troyes, OEuvres complètes, Paris, Gallimard,1994

Marie de France, “Bisclavret” in Alfred Ewert (ed.), Lais, 1944, reprint, with an Introduction by Glyn Sheridan Burgess, London, Bristol Classical,1995

Wolfram von Eschenbach, Parzival und Titurel in Karl Bartsch (ed.), Wolfram von Eschenbach, Parzival und Titurel, vol. 1, Leipzig, Brockhaus,4th edition by Marta Marti, 1927

Fritz Peter Knapp etal. (eds.), Heinrich von dem Türlin, Die Krone [Diu Crône], 2 vols,Tübingen, Niemeyer, 2000-2005.

J.W. Thomas (transl.),The Crown: A Tale of Sir Gawein and King Arthur’s Court by Heinrich von dem Türlin, Lincoln, NB and
London, University of Nebraska Press, 1989

Judy Weiss, “Gui de Warewic at Home and Abroad:A Hero for Europe” in Guy of Warwick: Icon and Ancestor, edited by Alison Wiggins and Rosalind Field, Cambridge, Brewer, 2007

Alfred Ewert (ed.),Gui de Warewic. Roman du XIIIe siècle, vol. 1, Paris,Champion, 1932

Julius Zupitza (ed.), The Romance of Guy of Warwick,The First or 14th-century Version, Edited from the Auchinleck MS (…) and from MS 107 in Caius College, Cambridge, 3 vols in 1, EETS, e.s., 42, 49,59. London, 1883-1891, and the fifteenth-century
version published in idem (ed.), The Romance of Guy of Warwick, The Second or 15th-century Version(…), EETS, e.s., 25-26, London, 1875-1876.

Girart d’Amiens, Escanor in Richard Trachsler (ed.), Girart d’Amiens, Escanor (…), vol.1, Geneva, Droz, 1994

Readings from MS Laud Misc. 622 in Kyng Alisaunder in G.V. Smithers (ed.), Kyng Alisaunder,vol. 1. EETS, o.s., 227. London, Oxford University Press, 1952

Richard Raabe (ed.),Ἱστορία Ἀλεξάνδρου. Die armenische Übersetzung der sagenhaften Alexander-Biographie auf ihre
mutmassliche Grundlage zurückgefürt, Leipzig,1896

Wilhelm Kroll (ed.), Historia Alexandrii Magni, vol. 1, Recensio vetusta, 1926,Berlin, Weidman, 1958

Leif Bergson(ed.), Die griechische Alexanderroman, rezension
β΄ [Studia Graeca Stockholmiensia, 3], Stockholm-Gothenburg-Uppsala, Almqvist & Wiksell,1965

Διήγησις τοῦ Ἀλεξάνδρου in David Holton (ed.), Διήγησις τοῦ Ἀλεξάνδρου. The Tale of Alexander: The Rhymed Version (…),Athens,MIET [Cultural Foundation of the National Bank of Greece],2002 (revised edition)

Bernd Bastert, “Late Medieval Summations:Rappoltsteiner Parzifal and Ulrich Füetrer’s Buch der Abenteuer” in The Arthur of the Germans:The Arthurian Legend in Medieval German and
Dutch Literature, edited by W.H Jackson and S.A.Ranawake, Cardiff, University of Wales Press,2000

Claus Wisse and Philipp Colin, Parzifal in Karl Schorbach (ed.), Clauss Wisse and Philipp Colin, Parzifal, Strasbourg and London 1888

A of The Gests of King Alexander of Macedon in Francis Peabody
Magoun, Jr (ed.), The Gests of King Alexander of Macedon: Two Middle English Alliterative Fragments (…), Cambridge, MA, Harvard University Press, 1929.

Sir Gawain and the Green Knight in J.R.R.Tolkien and E.V. Gordon (eds), Sir Gawain and the Green Knight, Oxford, Clarendon, 1968 [2nd edition revised by Norman Davis].

The Awntyrs off Arthure at the Terne Wathelyn in Ralph Hanna III (ed.), The Awntyrs off Arthure at the Terne Wathelyn (…), Manchester,Manchester University Press; New York,Barnes and Noble, 1974

A.C. Spearing, “The Awntyrs off Arthure”, in The Alliterative Tradition in the Fourteenth Century,edited by Bernard S. Levy and Paul E. Szarmach,Kent, OH, Kent State University Press, 1981

Ralph Hanna III, “The Awntyrs off Arthure: An Interpretation”,
Modern Language Quarterly, vol. 31 no. 3 (1970)

Kostas Yiavis, “So Near Yet So Far: Medieval Courtly Romance and Imberios and Margarona”,Byzantinische Zeitschrift, vol. 99 no. 1 (2006)

James Orchard Halliwell-Phillipps (ed.), Torrent of Portugal. An English Metrical Romance (…), London 1842

Alan Lupack (ed.),Lancelot of the Laik and Sir Tristrem, Kalamazoo,Medieval Institute Publications, 1994

Judy Weiss, “The Date of the Anglo-Norman Boeve de Haumtone”, Medium Aevum,vol. 55 (1986)

Buovo d’Antona in Daniela Delcorno Branca (ed.), Buovo d’Antona (...), Rome, Carocci, 2008

Albert Stimming (ed.),Der Festländische Bueve de Hantone, vol. 1, Dresden,Niemeyer, 1911

Albert Stimming (ed.),Der Anglonormannische Boeve de Haumtone, Halle 1899.

Eugen Kölbing (ed.),The Romance of Sir Beues of Hamtoun, 3 vols in 1, EETS,London 1885, 1886, 1894

Ronald B. Herzman, Graham Drake, and Eve Salisbury (eds.), Four Romances of England (…), Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 1999

Werner Wolf and Kurt Nyholm(eds.), Albrecht, Jüngerer Titurel, Berlin, Akademie-Verlag, 1985

Ferumbras in Sidney J. Herrtage (ed.),The English Charlemagne Romances, part I, Sir Ferumbras, EETS, e.s. 34, London 1879

Thomas Hahn(ed.), Sir Gawain: Eleven Romances and Tales, Kalamazoo,Medieval Institute Publications, 1995

The original “Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana”, in Åke Lagerholm (ed.),Drei lygisǫgur: Egils saga Einhenda ok Ásmundar Berserkjabana, Ála Flekks saga, Flóres saga konungs
ok sona hans, Halle, Niemeyer, 1927

“Egil and Asmund” in Hermann Pálsson, and Paul Edwards (transls), “Egil and Asmund”, in eidem, Gautrek’s Saga and Other Medieval Tales, London,University of London Press; New York, New York University Press, 1968

Finnur Jónsson, Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie, 2nd edition, vol. 3,Copenhagen, Gad, 1924

W. Bryant Bachman,Jr, and Guđmundur Erlingsson (transls), Six
Old Icelandic Sagas, With a Foreword by James E.Anderson., Lanham, MD, New York and London,University Press of America, 1993

Ν.Γ. Πολίτης, «Ἀκριτικὰ ἄσματα. Ὁ Θάνατος τοῦ Διγενῆ», Λαογραφία, vol. 1 no. 2 (November 1909)

Γ.K. Σπυριδάκης etal. (eds), Ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια. Ἐκλογή, vol. 1, Athens, Ακαδημία Αθηνών, 1962

Ν.Γ. Πολίτης, «Μελέτη ἐπὶ τοῦ βίου τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων», Νεοελληνικὴ μυθολογία, vol. 1, Athens 1874

Peter Mackridge, “‘None but the Brave Deserve the Fair’: Abduction, Elopement, Seduction and Marriage in the Escorial Digenes Akrites and Modern Greek Heroic Songs” in Digenes Akrites: New Approaches to Byzantine Heroic Poetry, edited by
Roderick Beaton and David Ricks, Aldershot,Variorum, 1993

Claude Charles Fauriel, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 1824-1828, vol. 1, H Έκδοση του 1824-5,edited by Αλέξης Πολίτης, Heraklion, Πανεπιστημικές Eκδόσεις Κρήτης, 1999

Βασίλειος Διγενὴς Ἀκρίτης in Στυλιανὸς Ἀλεξίου, ed., Βασίλειος Διγενὴς Ἀκρίτης (κατὰ τὸ χειρόγραφο τοῦ Ἐσκοριάλ) (...), Athens, Ἑρμῆς,2006

Abu’l-Qasem Ferdowsi, The Shahnameh(The Book of Kings), شاهنامه ˛ ابوالقاسم فردوسی in Djalal Khaleghi-Motlagh (ed.), Abu’l-Qasem
Ferdowsi, The Shahnameh (The Book of Kings),اهنامه ˛ ابوالقاسم فردوسی Costa Mesa, CA and New York: Bibliotheca Persica, 1987-2008, vol. 2,p. 4, ll. 15-17; translation in Dick Davis (transl.),Abolqasem Ferdowsi, Shahnameh: The Persian Book of Kings, With a Foreword by Azar Nafisi,New York: Viking, 2006

Khaleghi-Motlagh (ed.), Ferdowsi,The Shahnameh, vol. 6

Raphael Holinshed, Holinshed’s Chronicles of England, Scotland, and Ireland, vol. 5, 1571,reprint, London 1808, reissued, New York, AMS Press, 1965

William Shakespeare, The Tragedy of Macbeth, edited by Nicholas Brooke, Oxford,Clarendon, 1990

Hiroko Ikeda, A Type and Motif Index of Japanese Folk-literature,Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia/Academia
scientiarum fennica, 1971