Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Beyond Hybridity and Authenticity: Globalisation, Translation and the Cosmopolitan Turn in the Social Sciences


Published: May 1, 2012
Keywords:
hybridity globalisation cosmopolitanism citizenship social sciences
Esperança Bielsa
Abstract
This article focuses on current debates on the role of translation in the context of globalisation and, more specifically, on its prominence in theories of contemporary cosmopolitanism. Whereas globalisation theory was predominantly silent about the role of translation in making possible the flow of information worldwide, assuming instant communicability and transparency, translation has assumed a central importance in recent accounts of cosmopolitanism which focus on global interdependence, the negotiation of difference and the notion of multiple modernities. It is argued that such a concept of multiple modernities allows us to shift the emphasis away from notions of hybridity and authenticity and to stress the degree of interaction between different cultural traditions. A concept of translation becomes key in analysing the form in which these interactions take place and in specifying a notion of cosmopolitanism as internalisation of the other. The article finally discusses current debates on the transformation of citizenship as an instance of cosmopolitan processes of translation and internalisation of otherness.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Esperança Bielsa

Esperança Bielsa is Senior Researcher at the Department of Sociology of the Autonomous University of Barcelona. She is the author of The Latin American Urban Crónica: Between Literature and Mass Culture (Lexington Books, 2006), co-author, with Susan Bassnett, of Translation in Global News (Routledge, 2009), and co-editor of Globalization, Political Violence and Translation (Palgrave Macmillan, 2009).

References
Adorno, Theodor W. The Jargon of Authenticity. Trans. Knut Tarnowsky and Frederic Will. London and New York: Routledge, 2003.
Appadurai, Arjun. Fear of Small Numbers. Durham and London: Duke UP, 2006.
Balibar, Étienne. “At the Borders of Citizenship: A Democracy in Translation?” European Journal of Social Theory 13. 3 (2010): 315-322.
Bauman, Zygmunt. Liquid Fear. Cambridge: Polity, 2006.
Bhabha, Homi. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
Beck, Ulrich. La mirada cosmopolita o la guerra es la paz. Trans. Bernardo Moreno Carrillo. Barcelona: Paidós, 2005.
Beck, Ulrich and Edgar Grande. “Varieties of Second Modernity: The Cosmopolitan Turn in Social and Political Theory and Research.” The British Journal of Sociology 61. 3 (2010): 409-43.
Benhabib, Seyla. The Rights of Others. Cambridge: Cambridge UP, 2004.
Berman, Antoine. The Experience of the Foreign. Culture and Translation in Romantic Germany. Albany: State U of New York P, 1992.
Bielsa, Esperanca. “Cosmopolitanism, Translation and the Experience of the Foreign.” Across Languages and Cultures 11. 2 (2010): 163-74.
Bielsa, Esperanca. “Globalisation and Translation: A Theoretical Approach.” Language and Intercultural Communication 5. 2 (2005): 131-44.
Bielsa, Esperanca and Susan Bassnett. Translation in Global News. London and New York: Routledge, 2009.
Bohman, James and Matthias Lutz-Bachmann. Perpetual Peace. Essays on Kant's Cosmopolitan Ideal. Cambridge, London: MIT Press, 1997.
Bourdieu, Pierre and Wacquant, Loic. “New Liberal Speak: Notes on the New Planetary Vulgate.” Radical Philosophy 105 (2001): 2-5.
Cronin, Michael. Translation and Globalization. London and New York: Routledge, 2003.
Delanty, Gerard. “The Cosmopolitan Imagination: Critical Cosmopolitanism and Social Theory.” The British Journal of Sociology 51.1 (2006): 25-47.
Delanty, Gerard. The Cosmopolitan Imagination. Cambridge: Cambridge UP, 2009.
Fine, Robert. Cosmopolitanism. London and New York: Routledge, 2007.
Fine, Robert and Robin Cohen. “Four Cosmopolitan Moments.” Conceiving Cosmopolitanism. Ed. Steven Vertovec and Robin Cohen. Oxford: Oxford UP, 2002.
García Canclini, Néstor. Hybrid Cultures. Trans. Christopher L. Chiappari and Silvia L. López. Minneapolis and London: U of Minnesota P, 1995.
García Canclini, Néstor. Transforming Modernity: Popular Culture in Mexico. Trans. Lidia Lozano. Austin: U of Texas P, 1993.
Habermas, Jürgen. The Divided West. Trans. Ciaran Cronin. Cambridge: Polity, 2006.
Heilbron, Johan. “Structure and Dynamics of the World System of Translation,” UNESCO. International Symposium ‘Translation and Cultural Mediation,’ 2010.
Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt, and Jonathan Perraton. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Cambridge: Polity Press, 1999.
Honig, Bonnie. Democracy and the Foreigner. Princeton and Oxford: Princeton UP, 2001.
Janelle, Donald G. “Global Interdependence and Its Consequences.” Collapsing Space and Time. Geographic Aspects of Communications and Information. Ed. Stanley D. Brunn and Thomas R. Leinbach. London: Harper Collins, 1991.
Lash, Scott and John Urry. Economies of Signs and Space. London: Sage, 1994.
Nederveen Pieterse, J. Globalization and Culture. Lanham: Rowman & Littlefield, 2004.
Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London and New York: Routledge, 1992.
Rama, Angel. Transculturación narrativa en América Latina. 2nd ed. Mexico City: Siglo XXI, 1985.
Ricoeur, Paul. On Translation. Trans. Eileen Brennan. London and New York: Routledge, 2006.
Robertson, Roland. Globalization. Social Theory and Global Culture. London: Sage, 1992.
Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation. 2nd ed. London: Routledge, 2008.